Collegebesluiten 11 juni 2019

Dinsdag 11 juni 2019 heeft het college vergaderd over een aantal onderwerpen. Er zijn alleen geen openbare besluiten te delen.