Collegebesluiten 13 augustus 2019

Dinsdag 13 augustus 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.