Collegebesluiten 7 september 2021

Dinsdag 7 september 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.