De regenworm en het bodemleven

Het verhaal achter het kunstwerk de regenworm en het bodemleven dat te zien is in de tunnel.

Het verhaal achter de regenworm en het bodemleven

Iedereen kent de regenworm. Soms zie je hem bovengronds, vooral bij regen. Soms zie je hem als je graaft op de grond omspit. Dan zie je soms ook een duizendpoot wegrennen. Maar de regenworm en de duizendpoot zijn niet de enigen die leven in de grond. Samen met anderen vormen ze het bodemleven.

Het bodemleven zorgt ervoor dat planten kunnen groeien. Het zorgt ervoor dat organisch materiaal zoals plantenresten en mest wordt afgebroken en wordt omgezet in onmisbare voedingstoffen voor plantengroei. Bovendien zorgt het bodemleven voor een goede bodemstructuur door het graven van gangen waarmee grondbestanddelen gemengd worden. Aanwezige ziektekiemen worden beperkt. Een kwart van alle leven op aarde is bodemleven. Daarvan bevindt zich een kwart in de bovenste vijf centimeter, net onder het oppervlak.

De schimmels en bacteriën zijn onmisbaar omdat ze organisch materiaal kunnen omzetten in scheikundige elementen en in mineralen. Dat is weer voedsel voor nieuwe planten, doordat ze gegeten worden door eencellige de eencellige protozoën. De protozoën kunnen hun werk alleen doen in vochtige grond. Daarom is droge grond niet vruchtbaar, ook als je die bemest met droge plantenresten. Anderen zoals aaltjes, springstaarten en mijten en ook de regenwormen zorgen voor het voorwerk door organisch materiaal te eten en na vertering weer uit te poepen. Ze maken gangen waardoor de structuur van de grond beter wordt en wordt gemengd. Regenwormen maken ook nog grotere stukken plantenresten kleiner. 

Of ben je op zoek naar