Toren Sint-Michielsgestel

Het verhaal achter het kunstwerk de toren in Sint-Michielsgestel dat te zien is in de tunnel.

Het verhaal achter de toren in Sint-Michielsgestel

De toren in het centrum van Gestel aan het Petrus Dondersplein is een Rijksmonument en overblijfsel van de kerk uit midden 15e eeuw. Hij is gebouwd met tuf- en baksteen. De oudste kerk in Sint-Michielsgestel kwam uit de 10e eeuw en werd in de 11e eeuw vervangen werd een tufstenen Romaanse kerk. In de 15e eeuw werd deze op zijn beurt vervangen door een gotische kerk. De gotische kerk werd vanaf 1648 gebruikt door een kleine protestantse gemeente die niet in staat was de kerk te onderhouden. In 1798 werden alle kerktorens door een wet van Napoleon, eigendom van de burgerlijke overheid. De torens konden een militaire functie vervullen als uitkijkpost. In lager gelegen plaatsen diende de toren bij calamiteiten, zoals hoog water, als droge schuilplaats en opslag. 

Toen de kerk in 1799 teruggegeven werd, is deze gerestaureerd. In 1836 viel de toren door een storm op het schip van de kerk en moest de kerk worden herbouwd. In 1932 werd de kerk gesloopt om ruimte te geven aan het centrum. Een jaar daarvoor, kwam daar een nieuwe kerk voor in de plaats, maar dan aan de Nieuwstraat. De toren bleef behouden. De toren is nu in gebruikt door de Wereldwinkel.

Het Petrus Dondersplein is genoemd naar Petrus, ‘Peerke’, Donders. Peerke Donders werd geboren in Tilburg en begon zijn priesteropleiding op kleinseminarie Beekvliet in Gestel. Hij is vooral bekend geworden door zijn missiewerk in Suriname en is bekend als 'Apostel der Melaatsen en Indianen' . Hij werd hij in 1982 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Of ben je op zoek naar