Controle Gemeentelijk Stembureau

De gemeente Sint-Michielsgestel stelt voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 15 maart 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in.

Controle van de processen-verbaal na telling stemmen

Het Gemeentelijk Stembureau controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 15 maart. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Het Gemeentelijk Stembureau heeft zitting in de Raadzaal van Sint-Michielsgestel, Meanderplein 1, op donderdag 16 maart 2023 vanaf 10.00 uur. De zitting is voor iedereen toegankelijk.