De heer J.H.L. van der Steen

Gemeenteraadslid van de VVD