Aanpak kruising Fonteinkruid/Hoogstraat in overleg met wijkbewoners

Na de eerder genomen maatregelen op de kruising Fonteinkruid – Hoogstraat, ondervinden de bewoners van Beekveld nog steeds gevoelens van onveiligheid bij de oversteek. Daar wil het college van B&W iets aan doen. Met diverse wijkbewoners is overlegd over hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het college heeft dit besproken en komt met een aanpak.

We plaatsen verkeersborden met signaalverlichting

Op korte termijn treffen we extra attentie verhogende maatregelen bij de oversteek. Het gaat om extra verkeersborden met signaalverlichting die gedurende de “schoolspits” werkt.

We evalueren de onlangs aangelegde maatregel

Onlangs zijn er verkeersmaatregelen genomen op de kruising. Deze worden na ongeveer een half jaar geëvalueerd. We willen dit voor de zomervakantie doen, zodat we na de zomer de resultaten hebben en op basis daarvan eventuele aanpassingen kunnen doen. In de evaluatie nemen we ook het advies van twee externe verkeerskundigen mee. Zij hebben advies gegeven over de maatregelen én over de voor- en nadelen van een zebrapad op die plaats.

De wijk zet op termijn verkeersbrigadiers in

Binnen de wijk Beekveld is het initiatief ontstaan voor het organiseren van verkeersbrigadiers. Bewoners geven aan dat dit pas goed te organiseren is op een wat langere termijn, als er meer schoolgaande kinderen in de wijk wonen en meer ouders zich willen inzetten als verkeersbrigadier. Uiteraard ondersteunen we dit initiatief waar dat nodig is