Bart van de Hulsbeek stopt als wethouder Sint-Michielsgestel

Bart van de Hulsbeek (VVD) stopt als wethouder van Sint-Michielsgestel. Hij heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad laten weten zijn functie per 1 december neer te leggen. Het wethouderschap is voor hem niet langer te combineren met het werk in zijn eigen bedrijf. Tot 1 december werkt wethouder Van de Hulsbeek aan een overdrachtsdossier. Het college zal tot er een opvolger is aangesteld de portefeuille van wethouder Van de Hulsbeek waarnemen. De VVD gaat een opvolger zoeken voor Van de Hulsbeek.

Wethouder Bart van de Hulsbeek geeft aan: "De portefeuille verkeer, openbare ruimte en duurzaamheid is in de afgelopen tweeënhalf jaar veel en vaak in het nieuws geweest. We hebben belangrijke besluiten genomen voor de toekomst van onze gemeente, onze inwoners, ondernemers en instellingen. Over onze bomen, over verkeer en vervoer. We hebben heel pragmatisch werk met werk gemaakt en knelpunten in de openbare ruimte opgelost op momenten dat er toch onderhoud moest gebeuren. Tot slot is duurzaamheid ook in Sint-Michielsgestel een belangrijk onderwerp van gesprek geworden. Te beginnen met de duurzaamheidsconferentie en uitmondend in de visie zonne- en windenergie, waar de raad binnenkort over besluit.”

Terugkijken met trots

“Nu afscheid nemen voelt voor mij dubbel. Er ligt nog zoveel mooi werk dat gedaan moet worden. Maar dat werk is ook ontzettend intensief. Ik kan het simpelweg niet meer combineren met mijn werk voor mijn eigen bedrijf”, zegt Van de Hulsbeek. “Natuurlijk vind ik het jammer dat ik deze afweging heb moeten maken. Maar ik kijk bovenal met trots terug, omdat ik een bijdrage heb mogen leveren aan belangrijke besluiten voor de toekomst van onze dorpen”.

Respect voor keuze

Burgemeester Han Looijen laat als voorzitter van het college weten het jammer te vinden de collegeperiode niet te kunnen afmaken met de wethouders die op 17 mei 2018 startten. “De wethouders zijn samen op weg gegaan voor een periode van 4 jaar. Ik ben onderweg aangehaakt met het idee om gezamenlijk de eindstreep te halen in 2022. Ik respecteer echter de keuze die door Bart gemaakt is. Bart is een fijne collega, die ik alle goeds voor de toekomst wens. Ik dank hem namens onze inwoners, het college en de gemeenteraad, maar ook namens onze ambtelijke organisatie, voor zijn bevlogenheid, zijn humor en voor zijn werk voor onze gemeente.”

Verdeling portefeuille

Het college zal in de collegevergadering van 17 november de tijdelijke verdeling van de portefeuille van wethouder Van de Hulsbeek bespreken.