Bestemmingsplan Watertuin Aa-dal

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan Watertuin Aa-dal vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan lag in juli en augustus ter inzage en daarop zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad neemt op 21 november een besluit over de ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan.

Wat is een watertuin?

Watertuinen zijn kleine vijvers of plassen waar regenwater opgeslagen wordt. Het regenwater komt via (riool)buizen in de watertuin. Een watertuin heeft niet alleen de functie van waterberging. Ook op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, welzijn en biodiversiteit is een watertuin van toegevoegde waarde.

Watertuin Aa-dal

In Middelrode heeft de gemeente samen met bewoners een ontwerp gemaakt voor een watertuin in het Aa-dal. Daar combineren we waterberging met een theetuin en een kleinschalige kweekvijver voor karpers. In de watertuin Aa-dal wordt een deel van het afgekoppelde regenwater van Middelrode opgevangen. Daarvoor moet er wel eerst een nieuw, gescheiden rioolstelsel aangelegd worden. Met de werkzaamheden aan het riool starten we volgens planning in 2020. Daarna kan de watertuin aangelegd worden.

Riolering

De komende jaren worden delen van de riolering vervangen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Waar het kan komt er een gescheiden rioolstelsel. Rioolwater en regenwater worden via aparte buizen opgevangen en afgevoerd. Het regenwater houden we zo veel mogelijk in het gebied vast.

Of ben je op zoek naar