BINT Welzijn neemt uitvoering Kindpakket over

Ieder kind moet mee kunnen doen in onze samenleving. Daarom zijn er regelingen beschikbaar voor kinderen van 4 tot 18 jaar voor wie dit anders niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor een bijdrage aan zwemlessen, een fiets, lidmaatschap van verenigingen of schoolactiviteiten. Jaarlijks worden er zo’n 40-50 aanvragen voor regelingen uit het Kindpakket toegekend. Wie gebruik wil maken van zo’n regeling, kan voortaan terecht bij Bint Welzijn. Zij nemen het stokje over van Loket Wegwijs. 

Midden in de samenleving

Wethouder Ed Mathijssen (armoede) is blij met de samenwerking: “Bint heeft een groot netwerk in onze gemeente waardoor ze veel inwoners kunnen bereiken. Zij staan, met de inzet van professionals en vrijwilligers, midden in de samenleving. Dat geeft vertrouwen dat zij de juiste partij zijn om deze regeling uit te voeren.” Bint gaat met een klein team van vrijwilligers werken die de aanvragen voor het Kindpakket oppakken.

De vrijwilligers worden ondersteund door een sociaal werker van Bint. Rita van de Wouw, directeur van Bint: “Wat mij betreft mag het over een aantal jaren niet meer voorkomen dat in SMG kinderen in armoede opgroeien. Met de uitvoering van het Kindpakket hoopt Bint hieraan een bijdrage te leveren zodat dit doel een stapje dichterbij komt.”

Kindpakket

Sinds 2017 kan er gebruik gemaakt worden van de regelingen in het Kindpakket. De gemeente ontvangt hiervoor geld vanuit de rijksoverheid, de zogenaamde Klijnsma gelden. De kosten voor de uitvoering van de regelingen worden zo laag mogelijk gehouden. Bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers. Daardoor blijft er zoveel mogelijk budget over om kinderen te helpen.