Convenant Buiten Museum Herlaer ondertekend

Afspraken over regulering extra verkeersstromen en parkeren
Vanmorgen ondertekenden de gemeente Sint-Michielsgestel, Brabants Landschap en een vertegenwoordiging van omwonenden het convenant ‘Gemotoriseerd verkeer & parkeren Buiten Museum Herlaer’. Hiermee komt de realisatie van het museum weer een stap dichterbij. In het convenant staan afspraken over het reguleren van het extra verkeer dat in de toekomst wordt verwacht bij het realiseren van het nieuwe museum. Op deze manier willen de partijen niet alleen de kwetsbare natuur in het gebied beschermen. Maar ook de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van het gebied blijven garanderen, voor zowel de inwoners als de recreanten.

In de aanloop naar het convenant zijn er verschillende overleggen geweest met de omwonenden van Haanwijk, Sterrenbosch, Plein, Ruimel, Hemelrijk, Halder en Maurick, verenigd in een stuurgroep. Het convenant is opgesteld in nauw overleg met deze stuurgroep en ook de 82 volmachten voor de ondertekening zijn door hen verzameld. Naast de stuurgroep is er in Halder een klankbordgroep die namens het buurtschap met de partijen in gesprek is. Wethouder Peter Raaijmakers (Toerisme en Recreatie): “Ik vind het heel belangrijk om de omwonenden te blijven betrekken bij dit proces. Stap voor stap geven we samen met hen invulling aan het convenant. Het biedt houvast voor de toekomst en zorgt ervoor dat de mensen die nu met zoveel plezier in onze gemeente wonen dat kunnen blijven doen.”

Zoveel mogelijk te voet of op de fiets

Buiten Museum Herlaer is een initiatief van Brabants Landschap en het Noordbrabants Museum dat kunst, natuur en cultuurhistorisch erfgoed verbindt. De bedoeling is dat de toekomstige bezoekers zoveel mogelijk te voet of op de fiets komen. Om dit te stimuleren, komen er alleen parkeervoorzieningen aan de randen van het gebied. Ook worden er verschillende verkeersmaatregelen genomen waardoor het gebied slechts beperkt toegankelijk zal zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Gefaseerde aanpak

Omdat het aantal recreanten in de loop van de tijd zal groeien, is er een gefaseerde aanpak afgesproken. Afhankelijk van de verkeersintensiteit en de parkeerbehoefte nemen de gemeente en Brabants Landschap verkeersmaatregelen. Monitoring van het verkeer is hierbij van groot belang. Inmiddels is gestart met de uitwerking van fase 1; op de Dooibroek (ten westen van de Venstraat) en op de Venstraat (ten zuiden van Ruimel) zijn verkeerstellingen uitgevoerd. Verder legt de gemeente in december extra parkeerplaatsen aan bij de Essche Stroom. In 2029 zou het buitenmuseum enige omvang moeten hebben.

 

 

Op de foto v.l.n.r.: Arjen Simons en Martijn Fliervoet (Brabants Landschap), Rutger van Batenburg, Ton van de Bersselaar en Arthur van Benthem (namens de bewoners) en wethouder Peter Raaijmakers.

De foto is gemaakt bij Buitenlokaal Haanwijk.