De tarieven afvalinzameling gaan omhoog

Volgend jaar gaan inwoners meer betalen voor de inzameling van hun huisafval. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het vaste tarief te verhogen naar 170 euro per jaar. Wethouder Ed Mathijssen (financiën): “Dat is vervelend nieuws om te brengen, maar helaas wel noodzakelijk. Alle kosten die we maken voor inzameling en verwerking van afval, moeten we via de tarieven terugverdienen. Door de tariefverhoging komen de kosten en opbrengsten weer in balans. Het is een zure appel waar we even doorheen moeten.”

Door onder andere hogere verwerkingskosten en lagere opbrengsten van afvalstromen, zijn de kosten van afval gestegen. Ook de nazorg van de vuilstort Vlagheide kost extra geld.

Hogere kosten leiden tot hogere tarieven

De hogere kosten die in 2018 en 2019 gemaakt zijn, waren nog niet in de tarieven doorgerekend. Wethouder Mathijssen: “De afgelopen jaren hebben we dus eigenlijk te weinig betaald. Dat zie je ook als je kijkt naar de tarieven in de regio. We moeten dus een inhaalslag maken om de opbrengsten in lijn met de kosten te krijgen.” De kosten voor de nazorg van de vuilstort Vlagheide willen we in vijf jaar terugverdienen, net als de extra kosten uit 2018 en 2019. “Het afvaltarief kan daarna weer wat omlaag.”

Op donderdag 19 december vergadert de gemeenteraad over de tarieven voor afvalinzameling.