Duizendknoop, wat moeten we ermee?

Ook in onze gemeente groeit de Duizendknoop, een plant die op het moment regelmatig in het nieuws is. Duizendknoop is één van de meest invasieve exoten. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht verdringt hij inheemse plantensoorten. De sterke wortelstokken en stengels van de Duizendknoop kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.

Er is nog geen 100% effectieve manier van bestrijding van de plant beschikbaar. Met verschillende manieren van bestrijden proberen we voorlopig uitbreiding van de aanwezige locaties te voorkomen.

Duizendknoop is een snel groeiende woekerende plant

Hij schiet in april uit de grond met rode uitlopers. Daaraan komen groene bladeren met een grootte van 5–12 cm. De plant kan uitgroeien tot 3 meter hoog. In augustus bloeit de plant met kleine crèmewitte bloemen. In de winter sterft hij af maar blijven de verdorde stengels staan.

Er zijn verschillende bestrijdingsmethoden voor Duizendknoop

De manieren variëren in effectiviteit. Er is niet één methode aan te wijzen als meest geschikt. De beste resultaten worden op het moment geboekt door het combineren van bestrijdingsmethoden en deze over langere periode toe te passen.

De gemeente zorgt voor bestrijding in de openbare ruimte

In Sint-Michielsgestel zijn er op dit moment 13 locaties waar deze plan in de openbare ruimte voorkomt. Afhankelijk van de ligging en de grootte van de locatie kiezen we voor bestrijding middels maaien en gecontroleerd afvoeren, voor maaien, afvoeren en behandeling met stoom of voor injecteren van de stengels met een bestrijdingsmiddel. De gemeente gebruikt vrijwel geen chemische middelen in de openbare ruimte, maar maakt voor deze plant een uitzondering.

Zelf de plant bestrijden

Als je de duizendknoop op je eigen grond aantreft, adviseren we je om deze als volgt te bestrijden:

  • Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen
  • Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval)
  • Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zodat dat er geen (delen van) wortels achterblijven

Vragen of meldingen?

Voor vragen of voor het doorgeven van groeiplaatsen van deze plant in de openbare ruimte neem je contact op met het Servicepunt Openbare Ruimte van de gemeente via (073) 553 16 44.