Een nieuwe inrichting terrein Westakkers in Berlicum

Informatieavond op maandag 28 september

De afgelopen maanden hebben we een nieuw plan voor de locatie Westakkers 41 in Berlicum gemaakt. De vrijkomende locatie biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Informatieavond op 28 september

We willen onze plannen voor de locatie graag aan je laten zien. Dit doen we op maandag 28 september tussen 19.00 en 21.00 uur in Den Durpsherd. Je kunt tijdens de bijeenkomst de stedenbouwkundige visie en het concept-wijzigingsplan inzien en je vragen hierover stellen.

Vanwege de Corona-maatregelen kiezen we voor een spreekuur. We reserveren 10 minuten per inschrijving. Wil je hiervan gebruik maken, meld je dan uiterlijk 23 september aan via p.v.boxtel@mijngemeentedichtbij.nl. Je ontvangt van ons een reactie met het tijdstip waarop je bent ingedeeld. Natuurlijk houden we tijdens de informatieavond rekening met de richtlijnen van het RIVM.

Wil je liever schriftelijk reageren?

Binnenkort zetten we de plannen op onze website. Je kunt deze thuis bekijken en je reactie per mail doorgeven via p.v.boxtel@mijngemeentedichtbij.nl.

Procedure

Met deze informatieavond willen wij je voorafgaand aan de tervisielegging van het plan informeren over de inhoud van het ontwerpwijzigingsplan en de procedure. In het najaar leggen we de conceptvisie en het ontwerp-wijzigingsplan 6 weken ter inzage. De exacte datum van tervisielegging wordt gepubliceerd in De Brug en in de Staatscourant. Tijdens deze inzagetermijn kun je jouw zienswijze kenbaar maken.

Pas nadat de plannen definitief zijn, starten we met de verkoop van percelen. Tijdens de informatieavond kunnen we hier dan ook geen informatie over geven.