Ervaringsonderzoek jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Wegwijs helpt als het gaat om zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, opvoeden, opgroeien en wonen. Heb je contact gehad met Wegwijs? Dan zouden wij graag willen weten wat je vindt van de dienstverlening door Wegwijs. Ben je tevreden, wat vind je goed gaan en wat kan er anders of beter? Hoe heb je het hele proces van bespreken hulpvraag, het opstellen van de doelen en een plan van aanpak tot en met het ontvangen van de hulp ervaren? We hebben MAGIS, een onafhankelijk onderzoeksbureau, gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Jouw deelname helpt de gemeente haar dienstverlening aan inwoners te verbeteren.  

Voor wie?

We vragen je om mee te doen aan dit onderzoek als: 

  • jij of jouw kind in 2022 of 2023 jeugdhulp heeft aangevraagd bij de gemeente; 
  • jij of jouw kind door een specialist is doorverwezen voor jeugdhulp naar de gemeente.  

Zowel jouw kind (vanaf 16 jaar) als jijzelf, kan dus aangeven wat je vindt van onze dienstverlening. 

Invullen van vragenlijst

Je ontvangt automatisch een brief of e-mail met daarin een link naar de online vragenlijst of je wordt gebeld om de vragenlijst telefonisch af te nemen. Jouw antwoorden zijn anoniem. Wil je niet meedoen, dat mag. Je kunt dit in de vragenlijst aangeven of als je wordt gebeld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

Onafhankelijk onderzoeksbureau

MAGIS is onafhankelijk. Dit betekent dat je eerlijk antwoord kunt geven. De gemeente komt niet te weten welke antwoorden van jou zijn. De gemeente ziet alleen het totaal van alle antwoorden. 

Meer informatie

Heb je een vraag over het ervaringsonderzoek? Neem dan contact op met MAGIS via info@magis.nl of telefonisch via 0314-359889