Financiële ondersteuning voor privé-woonkosten

Door het coronavirus zijn er mensen in financieel zwaar weer gekomen. Een aantal hiervan kan de vaste lasten niet meer betalen. Voor hen start de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning. Door TONK kunnen noodzakelijke privé-woonkosten worden betaald. Denk aan huur of hypotheek, maar ook aan de kosten voor gas, water en licht. TONK is alléén aan te vragen wanneer door de coronacrisis de noodzakelijke privé woonlasten niet meer kunnen worden betaald. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Inwoners kunnen met terugwerkende kracht TONK aanvragen. De maximale uitkering is € 500,- per huishouden per maand.

 

De voorwaarden voor TONK

Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van de eventuele partner. Daarnaast wordt gekeken naar de beschikbare middelen en het eigen vermogen. Alleen wanneer er niet genoeg middelen zijn, heeft men mogelijk recht op TONK.

Aanmelden voor TONK

Een aanvraag voor een TONK-uitkering kun je indienen tot 1 augustus 2021. Wil je gebruik maken van deze regeling? Neem dan contact op met Wegwijs. Dit kan telefonisch via (073) 553 16 00 of per e-mail via wegwijs@mijngemeentedichtbij.nl. Wij beoordelen dan of je recht hebt op de TONK.