Financiële ondersteuning voor woonkosten verlengd

Door het coronavirus zijn sommige mensen in financieel zwaar weer gekomen. Een aantal van hen kan de vaste lasten niet meer betalen. Voor hen is in januari de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gestart. Door TONK kunnen noodzakelijke woonkosten worden betaald. Denk aan huur of hypotheek, maar ook aan de kosten voor gas, water en licht. Het gaat om kosten voor een privéwoning.  De gemeente heeft tot nu toe maar een klein aantal aanvragen ontvangen. De tijdelijke uitkering wordt daarom verlengd en de regels zijn versoepeld.

TONK is aan te vragen wanneer door de coronacrisis de noodzakelijke privé woonlasten niet meer kunnen worden betaald. De verlenging geldt tot 1 oktober 2021. Inwoners kunnen met terugwerkende kracht TONK aanvragen. Wie al eerder gebruik heeft gemaakt van de TONK regeling, wordt door de gemeente benaderd.

De versoepelde voorwaarden voor TONK

De voorwaarden om TONK aan te vragen, zijn verruimd. Op deze manier biedt de gemeente meer inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling. Zo wordt er geen rekening meer gehouden met huurtoeslag of de teruggave van de Belastingdienst bij de berekening van de huur en de hypotheek. Er is geen ondergrens meer voor gas, water en elektriciteit. En de maximale uitkering is verhoogd van € 500,- naar € 1.000,- per huishouden per maand.

Iedereen die eerder gebruik heeft gemaakt van de TONK wordt automatisch op de nieuwe voorwaarden getoetst. Inwoners die eerder een afwijzing hebben ontvangen worden ook opnieuw bekeken.

Aanmelden voor TONK

Een aanvraag voor een TONK-uitkering kan tot 1 oktober 2021 worden ingediend. Hiervoor kunnen inwoners contact opnemen met Wegwijs, het sociale loket van de gemeente. Dit kan telefonisch via 073 553 16 00 of per e-mail via wegwijs@mijngemeentedichtbij.nl. Aan de hand van de gestelde voorwaarden wordt bekeken of men in aanmerking komt voor TONK.

Meer informatie

Meer informatie over de financiële ondersteuning en de voorwaarden staat op de gemeentelijke website.