Gemeente duikt vanaf 2023 in het rood

Sint-Michielsgestel krijgt opnieuw minder geld van het Rijk via het gemeentefonds

Nadat Sint-Michielsgestel al fors moest bezuinigingen om een sluitende begroting te kunnen presenteren, krijgt de gemeente opnieuw een tegenvaller van een paar ton voor de kiezen. De algemene uitkering van het gemeentefonds valt na 2022 flink tegen. Het gevolg is dat Sint-Michielsgestel vanaf 2023 rode cijfers schrijft.

Wethouder Ed Mathijssen van Financiën spreekt van een zorgelijke ontwikkeling, die alleen omgebogen kan worden als het Rijk structureel met meer geld gaat komen. Mathijssen: “Dat is echt nodig. We hadden het huishoudboekje goed op orde na de kerntakendiscussie. Door alle dure extra taken die we er in het sociaal domein bijgekregen hebben, terwijl de bijdragen vanuit Den Haag keer op keer tegenvielen, moesten we onze spaarpot opnieuw aanspreken. En deze zomer moesten we alweer voor tonnen bezuinigen, om een sluitende begroting te kunnen opleveren. De inkt van die begroting is nog niet droog, of er komt alweer slecht nieuws uit Den Haag. Er moet echt structureel meer geld komen vanuit het Rijk, anders worden onze inwoners de dupe. Dat kan toch niet zo zijn?”

VNG luidt noodklok

Mathijssen heeft uit contacten met andere gemeenten begrepen dat de situatie daar niet beter is. “Ik constateer dan ook dat wij als gemeente zeker niet uniek zijn. Zowel regionaal als landelijk zijn er steeds meer gemeenten die grote moeite hebben om de begroting sluitend te krijgen of te houden. Dit signaal is ook opgepakt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG heeft inmiddels in Den Haag de noodklok geluid. We willen daarom de (financiële) ontwikkelingen tussen nu en volgend voorjaar afwachten, zodat we in de volgende Kadernota een nieuwe afweging kunnen maken.”

Compensatie voor coronakosten

Via de septembercirculaire heeft de gemeente wel extra geld gekregen om de kosten van de coronacrisis te compenseren. Een deel van dat geld zet de gemeente in om de eerste financiële gevolgen van de crisis op te vangen. Het nog niet ingezette deel wordt opzij gezet om aanstaande gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Mathijssen verwacht overigens dat niet alle kosten die de gemeente moet maken vanwege de coronacrisis, gecompenseerd zullen worden. “Er zijn directe kosten zoals de Tozo-regeling voor ondernemers, die krijgen we wel terug. Maar er zijn ook veel indirecte kosten, zoals extra ontsmettingsmiddelen, extra schoonmaak en extra inzet van personeel. Omdat het werk anders en minder efficiënt georganiseerd kan worden, of omdat extra mensen nodig zijn om de maatregelen van het kabinet uit te voeren.” 

Eén rapportage

Normaal gesproken krijgt de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel twee keer per jaar een Bestuursrapportage. Dit jaar is het er vanwege de financiële onzekerheid maar één. Deze Bestuursrapportage 2020 staat samen met de Begroting 2021-2024 op de agenda voor de raadsvergadering van 29 oktober 2020. De complete Bestuursrapportage tref je aan bij de vergaderstukken van de raadsvergadering van 29 oktober. De Programmabegroting 2021 kun je ook online inzien.

 

Ontwikkeling begrotingssaldo

-=nadeel +=voordeel

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Begrotingssaldo begroting 2021-2024

 

Voorgestelde begrotingsmutaties

Bestuursrapportage 2020

38.9

 

69.6

759.9

 

-330.3

1046.8

 

-308.9

366.4

 

-402.9

87.9

 

-279.3

Begrotingssaldo na mutaties 108.5 429.6 737.9 -36.5 -191.4