Gemeente en Met elkaar voor Mekaar starten pilot

Eerste regenpijpen worden afgekoppeld van het riool

In de komende weken worden de regenpijpen van een aantal woningen afgekoppeld van het riool. Burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar en de gemeente Sint-Michielsgestel willen tijdens deze pilot een aantal technische aspecten aan het afkoppelen in de praktijk testen. De pilot is een voorproefje op de samenwerking tussen de twee partijen om bij zoveel mogelijk woningen in de gemeente de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool.

Vanaf 1 juli nieuwe aanvragen

Vanaf 1 juli kunnen ook nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij Met elkaar voor Mekaar (www.metelkaarvoormekaar.nl) of direct bij de gemeente.

Leren van de praktijk

Wethouder Bart van de Hulsbeek: “De pilot gebruiken we om een aantal technische vragen te onderzoeken.” Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal kubieke meter waterberging dat in de praktijk nodig en mogelijk is en welke informatie op welk moment vastgelegd kan en moet worden. “Met alles wat we tijdens het afkoppelen van de eerste woningen in de praktijk tegenkomen, kunnen we de uitvoeringsregeling eventueel verbeteren,” aldus de wethouder.

Uitvoeringsregeling

De uitvoeringsregeling wordt uiterlijk 1 juli 2020 gepubliceerd. De regeling bestaat uit een tegemoetkoming van 500 euro wanneer, onder bepaalde voorwaarden, de regenwaterafvoer afgekoppeld wordt van de riolering. In de pilot onderzoeken gemeente en het burgerinitiatief hoe plaatselijke hoveniers bij de uitvoering betrokken kunnen worden, maar ook hoe handige doe-het-zelvers zelf aan de slag kunnen.

Regenwater langer vasthouden

Door veranderingen in het klimaat zijn er steeds vaker lange droge periodes. Maar er valt ook in korte tijd veel meer regen. Het meeste regenwater rondom woningen verdwijnt nu nog in de riolering. Dat is niet alleen zonde van het schone regenwater, maar ons riool raakt bij hevige regenval ook overbelast. Hierdoor ontstaat wateroverlast. Bovendien moeten onze waterzuiveringsinstallaties al dit schone water verwerken wat hogere kosten met zich meebrengt. Daarom willen we het regenwater (langer) vast te houden in het gebied. Een van de manieren om dat te doen, is de regenpijp ‘af te koppelen’ van het riool en het water in de tuin op te vangen.