Gemeente moet flink bezuinigen voor sluitende begroting

10% bezuinigen op investeringen

De gemeente Sint-Michielsgestel moet de komende jaren flink bezuinigen. Dat is nodig om in oktober een sluitende meerjarenbegroting te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Door landelijke maatregelen zijn tekorten ontstaan die oplopen tot meer dan 1 miljoen euro. Om gaten in het gemeentelijke huishoudboekje te voorkomen, wil het college in elk geval 10 procent bezuinigen op alle investeringen.

Van positief resultaat van 8 ton naar tekort van ruim 1 miljoen euro

Het college had graag beter nieuws gemeld na de laatste vergadering voor de zomervakantie. Wethouder Financiën Ed Mathijssen: “Dit is nieuws waar je niemand blij mee maakt. Zeker ook omdat we nog niet eens zo heel lang geleden ook al een stevige bezuinigingsoperatie hebben gehad. Maar we ontkomen er niet aan. We gaan van een positief resultaat van 8 ton naar een tekort van ruim 1 miljoen euro. Het is bij ons net als bij de mensen thuis. Als er onvoldoende geld binnenkomt en de spaarpot steeds leger raakt, moet er een streep door bepaalde wensen. Dan komt er geen nieuwe auto, maar een tweedehandsje. Of je rijdt je huidige auto helemaal op. In ons geval werkt het precies hetzelfde. De inkomsten vallen tegen, we komen daardoor flink te kort, dus we bezuinigen 10% op alle investeringen.”   

"Het gaat pijn doen"

Maar ook daarmee is de gemeente er nog niet, geeft de wethouder namens het college aan. “Voor de korte termijn slaan we daarmee wel een flinke slag. Maar voor de periode na 2024 komen we dan nog steeds structureel geld te kort. Als college hebben we altijd gezegd dat we verantwoordelijkheid nemen waar dat moet. In de zomer gaan we ons daarom beraden op voorstellen om ook die tekorten aan te pakken. Dat gaat dwars door alle portefeuilles en politieke agenda’s heen. We komen er alleen als we als raad en college de handen ineen slaan en de pijn verdelen. Maar pijn gaat het doen. Eerst als de raad in oktober een besluit moet nemen. Daarna als het college het uit moet voeren.” 

Landelijke maatregelen oorzaak

De tekorten in de Gestelse meerjarenbegroting zijn met name ontstaan door een aantal landelijke maatregelen, waarop de gemeente Sint-Michielsgestel weinig invloed heeft. De oorzaken liggen in de beperkte omvang van het gemeentefonds, aanhoudende tekorten in het sociaal domein en de opschalingskorting. Daar komen de kosten voor de coronacrisis nog eens bovenop. De verwachting is dat meer mensen in de bijstand komen en er een inhaalvraag ontstaat bij de Wmo en jeugdzorg.

Ed Mathijssen: “Als je naar de oorzaken van de financiële problemen kijkt, vallen twee dingen op. Het Rijk heeft een opschalingskorting doorgevoerd omdat er vergaande herindelingsplannen waren voor kleine gemeenten. Die plannen zijn van tafel, maar de korting is er nog steeds. En dan zijn er nog de extra taken in het sociaal domein. Die trekken onze spaarpot leeg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft zelfs aan dat het sociaal domein steeds meer het koekoeksjong van de gemeentelijke begroting wordt. Het jong is in ons nest geduwd zonder voldoende middelen om het goed tot wasdom te laten komen. Nu het bovendien groeit en groeit, dreigen veel investeringen en voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en klimaat erdoor uit het nest gedrukt te worden. Dat is een situatie die je niet moet willen als je staat voor de leefbaarheid van de samenleving. Het is echt noodzakelijk dat het Rijk nu structureel met meer geld over de brug komt.”

Overleg met kabinet

Sint-Michielsgestel is niet de enige gemeente die kampt met deze problematiek. Uit onderzoek van Een Vandaag en de VNG bleek dat al ruim 100 gemeenten hun begroting van 2020 niet of nauwelijks sluitend kregen. Voor de komende begroting (2021) wordt het volgens de VNG nog veel erger. Dit is ook de reden dat gemeenten via de VNG in overleg zijn met het kabinet.