Gemeente plaatst vleermuislokker

Tijdens de bouw van het Dommelsch Huys zijn er in de muren open stootvoegen gemaakt om vleermuizen te huisvesten.
Nu staat binnenkort in het kader van het Centrumplan de sloop op het programma van een aantal panden. Daarbij gaat het om de Emtë, de Bibliotheek en de winkels aan het Petrus Dondersplein. Daardoor verdwijnen er mogelijke huisvestingsplekken voor vleermuizen.

Om de natuur een handje te helpen heeft de gemeente een vleermuislokker geplaatst aan de achterzijde van het Dommelsch Huys. Dit apparaat zendt dagelijks tussen 21.30 en 23.30 uur signalen uit die de vleermuizen naar hun nieuwe huisvesting moeten lokken.

Dit is een van de vele maatregelen die de gemeente moet treffen om de benodigde vergunningen te verkrijgen voor de uitvoering van het Centrumplan.