Gemeente Sint-Michielsgestel is opzoek naar nieuwe vaste trouwlocaties

Elk jaar bieden we alle locaties in de gemeente de kans om een vaste trouwlocatie te worden. Dit wordt bekend gemaakt via onze reguliere bronnen.

Als je een locatie als vaste trouwlocatie wilt aanmelden, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De locatie moet goed bereikbaar zijn en er moeten voldoende parkeermogelijkheden zijn
  • De locatie moet een bestaand adres in de gemeente zijn
  • De locatie moet openbaar en goed toegankelijk zijn
  • Een ceremonie moet bij elk weertype (wind, regen, hagel, sneeuw, onweer, etc.) door kunnen gaan
  • De locatie moet van onbesproken gedrag zijn en er mag geen sprake zijn van lopende onderzoeken en/of handhavingssituaties
  • De openbare orde en veiligheid mogen niet in het geding zijn
  • De eigenaar geeft toestemming voor het gebruik van de locatie als trouwlocatie

Na aanmelding

Na aanmelding controleren we of een locatie aan de eisen voldoet en sturen we een brief met een toe- of afwijzing. Een toewijzing geldt voor een periode van drie jaar. Tussentijdse wijzigingen aan een locatie, die gevolgen hebben voor huwelijksvoltrekkingen, moeten aan de gemeente worden gemeld. We vermelden alle vaste trouwlocaties op onze website. Omdat we de locatie moeten bezoeken om de geschiktheid daarvan te controleren, brengen we voor de aanvraag om trouwlocatie te worden dezelfde legeskosten in rekening als voor het vaststellen van een trouwlocatie voor één dag. De ambtenaar burgerlijke stand voert deze werkzaamheden uit.

Verzoek indienen

Dien je verzoek in vóór 8 maart 2021 per mail: gemeente@sint-michielsgestel.nl.