Gemeenteraad unaniem akkoord met begroting 2020

In de vergadering van 24 oktober ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de begroting voor 2020. Het huishoudboekje van de gemeente Sint-Michielsgestel is op orde. De inkomsten en uitgaven van de gemeente bedragen in 2020 bijna 70 miljoen euro. De raad nam op 24 oktober unaniem twee moties aan. In de motie over het vlottrekken van de woningbouw in de gemeente Sint-Michielsgestel verzoekt de raad het college om door middel van een extra budget van 400.000 euro de woningbouwplannen vlot te trekken. In de motie over de duurzaamheidsvisie vraagt de raad het college om de doelstellingen uit de uitvoeringsagenda uit te werken in jaardoelen en deze voor eind maart 2020 voor te leggen aan de raad.

Begroting in één oogopslag

De begroting bestaat uit vijf programma’s waarin is vastgelegd wat de gemeente het komende jaar gaat doen, hoe de voortgang wordt gemeten en hoeveel dat kost. Het college heeft een zogeheten dekkingsplan vastgesteld voor de periode 2019 - 2023. Definitieve besluiten over de tarieven voor volgend jaar neemt de raad naar verwachting in de vergadering van december. Wil je de begroting scannen, ga dan naar https://www.sint-michielsgestel.nl/bestuur-en-beleid/begroting. Op deze pagina vind je ook de link naar de volledige begroting.