Gevarieerd woningaanbod in bouwplan ‘Laarzicht’ in Middelrode

Ruimte voor Ruimte en gemeente tekenen overeenkomst

De bouwplannen voor circa 108 woningen aan de rand van Middelrode worden steeds concreter. De gemeente Sint-Michielsgestel en ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ondertekenden vandaag de overeenkomst met afspraken over de ontwikkeling van plan Laarzicht. Het bouwplan omvat een mix aan koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. De verwachting is dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit kan nemen over het plan.

“In Middelrode is een dringende behoefte aan meer woningen voor starters, doorstromers en senioren. Met dit plan kunnen we straks een heleboel mensen blij maken,” laat wethouder Lianne van der Aa (ruimtelijke ordening) weten. “In deze kern is al heel lang vrijwel niets gebouwd, ik hoop dat we hier snel verandering in brengen.”

Samen met omwonenden

De locatie langs de noordoost rand van Middelrode, gesitueerd ter hoogte van de Christinastraat, Diepven en Oud Laar, was al langer in beeld voor woningbouw. Medio 2021 is er onder regie van Ruimte voor Ruimte een omgevingsdialoog gestart over de plannen. Naar aanleiding van gesprekken en schetssessies met omwonenden is het plan op een aantal punten aangepast. Ruimte voor Ruimte is op dit moment nog in gesprek met omwonenden over een definitieve inrichting bij de aansluitingen. Partijen doorlopen een zorgvuldig proces en spannen zich ervoor in om te zorgen dat omwonenden de woonlocatie aanvaardbaar vinden.

Grote diversiteit woningaanbod

In het plan worden circa 108 woningen in dorpse en landelijke sfeer gerealiseerd met een mooie mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Van een zorgappartement, (levensloopbestendige) rijwoningen, rug-aan-rug woningen, patiowoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen tot 17 vrije sector bouwkavels. Dertig procent van de woningen is in het sociale segment voorzien. De projectmatige woningen zullen worden gerealiseerd door projectontwikkelaar Laarzicht BV.

Het plan heeft twee hoofdontsluitingen naar de nieuwe buurt voor autoverkeer: één vanaf de Christinastraat en één vanaf de Zandstraat, alsmede een ontsluiting voor langzaam verkeer. De bestaande boerderij aan de Christinastraat en de speeltuin blijven gehandhaafd.

Maatschappelijke meerwaarde

”Ruimte voor Ruimte is getransformeerd van een ontwikkelaar van vrije-sectorkavels naar een partij die ook andere en betere betaalbare typologieën van woningen realiseert zoals hier in het plan Laarzicht.”, aldus Van de Kerkhof. ”Als maatschappelijke gebiedsontwikkelaar lossen wij vraagstukken op die spelen bij gemeenten. Dit plan geeft gehoor aan de woningbouwbehoefte en revitalisering van Middelrode.”