Grienselhof Den Dungen komt in de verkoop en krijgt volledige woonfunctie

Het gemeentelijke monument Grienselhof in Den Dungen wordt verkocht en krijgt een volledige woonfunctie. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten. Daarmee loopt de gemeente weliswaar vooruit op de nog vast te stellen gebiedsvisie, maar het college vindt het belangrijk dat het pand niet verder verpaupert.

De gebiedsvisie voor Den Dungen wordt 25 februari gepresenteerd aan de inwoners en naar verwachting in juni 2019 behandeld door de gemeenteraad. Een gebiedsvisie is een soort paraplu waaronder alle plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening vallen. Het gebied Grienselhof – de voormalige brandweerkazerne, het pand Grienselhof en het binnengebied tussen Mgr. Godschalkstraat, Jhr. van Rijckevorselstraat en Grinsel – wordt in de gebiedsvisie meegenomen. In het eerste concept dat eind vorig jaar werd gepresenteerd door stedenbouwkundige Arie Hoogstad, krijgt Grienselhof een volledige woonfunctie.

sleutels op deur Grienselhof

Karakteristieke uitstraling blijft behouden

Gezien de huidige staat van Grienselhof en de benodigde kosten voor het onderhoud, heeft het college besloten het pand nu al in de verkoop te brengen en zo woningbouw mogelijk te maken. Als Grienselhof wordt verkocht, kan de koper direct aan de slag met het noodzakelijk onderhoud. De toekomstige koper is verplicht om het karakteristieke deel van het pand intact te laten vanwege de monumentale status en de betekenis daarvan voor Den Dungen.

Het pand wordt via een openbare inschrijving verkocht. Het verkooptraject start binnenkort; bekendmaking vindt plaats via onder andere de website van de gemeente en de gemeentepagina in de brug.

Voorgeschiedenis

Grienselhof is van origine een jongensschool maar heeft ook verschillende andere functies gehad. Tot 2012 was hier de parochiële bibliotheek gevestigd. Toen de bibliotheek verhuisde naar Litserborg kwam Grienselhof leeg te staan. De afgelopen jaren is onderzocht of het haalbaar was in het pand creatieve ondernemers te huisvesten. Dit initiatief bleek niet levensvatbaar, waarna het college in 2018 besloot het pand mee te nemen in de gebiedsvisie Den Dungen.