Herstel bos en bodem door verspreiding van steenmeel

Maatregelen om biodiversiteit in Engelenstede te verbeteren

De gemeente Sint-Michielsgestel werkt samen met Bosgroep Zuid Nederland en de provincie om de biodiversiteit in natuurgebied Engelenstede te herstellen. De uitstoot van stikstof en ammoniak verzuurt de bodem. Daardoor groeien er minder verschillende planten en krijgen ook dieren het moeilijk. Een van de maatregelen om dit tegen te gaan is de verspreiding van steenmeel. Hier zitten veel voedingsstoffen in die geleidelijk afgegeven worden aan de bodem.

In het najaar wordt het steenmeel met een helikopter over het gebied verspreid. De werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag. Tijdens de werkzaamheden is een deel van Engelenstede afgesloten.

Verzuring heeft gevolgen voor planten en dieren

De bodemverzuring in bos en natuur heeft grote gevolgen voor de flora en fauna. Voedingsstoffen en mineralen spoelen uit de bodem, terwijl er een grote hoeveelheid stikstof achterblijft. Een beperkt aantal plantensoorten profiteert juist van de grote hoeveelheid beschikbare stikstof. Andere soorten worden verdrongen. Dit is te zien aan de vele grassen, bramen en brandnetels in de bossen en de vergrassing van heide.

Als heideplanten en andere bloemrijke planten steeds meer in het gedrang komen, lopen ook de aantallen en de variatie aan vlinders en insecten terug. Daarnaast neemt de voedingswaarde van planten af. Typische gevolgen hiervan zijn onder meer dat rupsen niet meer ontpoppen tot vlinders en dat vogels eieren leggen met te dunne eierschalen, waar vervolgens zwakke kuikens uitkomen.

Biodiversiteit in het Brabants Boslandschap

Bosgroep Zuid Nederland voert het project uit in opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel. De herstelmaatregelen zijn onderdeel van het project ‘Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit in het Brabants Boslandschap’, dat mogelijk gemaakt wordt dankzij financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Veelgestelde vragen over steenmeel

De veelgestelde vragen over steenmeel vind je hier: https://bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland/veelgestelde-vragen-over-steenmeel/