Hoogstraat Berlicum krijgt facelift

Complete herinrichting nog niet aan de orde

PERSBERICHT - Na iets meer dan een half jaar ligt er een lijstje met maatregelen om de Hoogstraat en het Raadhuisplein veiliger en aantrekkelijker te maken. Onlangs heeft het college de voorgestelde maatregelen en het lange termijn scenario voor de weg vastgesteld. In de toekomst moet de fietser een prominentere rol krijgen op de Hoogstraat. Voor het zover is, krijgt de weg een kleine facelift. Samen met inwoners is bepaald welke onderwerpen prioriteit hebben. Belangrijkste aandachtspunten zijn geluidsoverlast, veiligheid voor fietsers en snelheid. De eerste maatregelen zijn al genomen.

De kosten voor de korte termijnmaatregelen liggen tussen de 15 en 30 duizend euro. Dit wordt betaald uit bestaande budgetten voor het beheer van de openbare ruimte en het uitvoeringsprogramma van het GVVP.

Aanpak geluidsoverlast door maatregelen aan gevels

Bewoners van de Hoogstraat en het Raadhuisplein ervaren veel geluidsoverlast. Wethouder Eric van den Dungen (verkeer): “We zetten daarom in op geluidsanering van woningen die daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn maatregelen aan de gevel of in de woning, waardoor je binnen veel minder verkeerslawaai hoort. Die maatregelen worden door het rijk betaald, onder bepaalde voorwaarden. Zo mag je tijdens dat traject geen grote aanpassingen aan de weg doen, zoals een herinrichting naar een 30 km/u zone.”

Attentieborden: matig uw snelheid

Borden met ‘30’ komen er voorlopig dus niet. Wel zijn zogenaamde attentieborden toegestaan. Dat zijn borden waarop de weggebruiker wordt gevraagd om zijn snelheid te matigen. “We gaan in de komende weken samen met de bewoners kijken waar we deze borden het beste kunnen plaatsen,” aldus de wethouder. “Op termijn willen we naar 30 km/uur. Maar daarvoor moet de hele weg opnieuw ingericht worden en los van de voorwaarden met betrekking tot de geluisanering, staat dat de komende tijd niet op de planning”, laat de wethouder weten. De kosten voor een nieuwe inrichting bedragen namelijk 1,5 tot 1,7 miljoen euro. “Het riool in de Hoogstraat is nog geen 50 jaar oud. We schrijven onze rioolbuizen over 70 jaar af. Het zou kapitaalvernietiging zijn als we nu de weg opnieuw inrichten en over 20 jaar nog een keer open moeten gooien. Met alle kosten die daarbij komen.”

voorbeeld van een attentiebord

Voorbeeld van een attentiebord

Meer ruimte voor fietsers

Uit de reacties van inwoners kwam ook de wens naar voren om fietssuggestiestroken aan te brengen. Wethouder Van den Dungen: “Daarmee benaderen we het lange termijn scenario, waar de fiets meer ruimte krijgt. Zodra het weer het toelaat, brengen we de witte lijnen op de weg aan.” Ook worden kleine herstelwerkzaamheden aan de stoep en rijbaan uitgevoerd en brandt de straatverlichting op verzoek van velen wat feller.

Ongewenst vrachtverkeer

Een ander aandachtspunt is de hoeveelheid vrachtverkeer dat over de Hoogstraat rijdt. Bewoners ervaren overlast door geluid en trillingen en vinden het gevaarlijk door alle vrachtwagens. “Hoewel de Hoogstraat een doorgaande weg door het dorp is, is de N279 vaak een prima alternatief als je niet in het dorp hoeft te zijn. We willen daarom ook vrachtverkeer actief stimuleren om de juiste route te nemen. We gaan dit samen oppakken met de ondernemersvereniging en de bewoners die zich hebben aangemeld voor de werkgroep,” aldus de wethouder.

‘As Berlicum Middelrode Buitengebied’

Het toekomstscenario voor de verbindingsweg tussen Berlicum, Middelrode en het buitengebied is begin dit jaar vastgesteld. De weg is opgeknipt in verschillende delen en inwoners kunnen meepraten over hoe ‘hun’ deel eruit moet komen zien. In het voorjaar zijn we in gesprek gegaan over de Hoogstraat en het Raadhuisplein. Veel inwoners hebben meegepraat over de mogelijke oplossingen. Die zijn gebruikt om het beeld voor de langere termijn te bepalen en de thema’s te prioriteren.