Inspreken? Kom naar de raadsbijeenkomst ‘Praat met de raad’

Wil je het woord richten tot de gemeenteraad? Dat kan!

Maandelijks organiseert de raad een avond om inwoners en organisaties uit Sint-Michielsgestel te ontmoeten. Op zo’n avond heb je verschillende mogelijkheden om met raadsleden in contact te komen.

Agenda

Je kunt je mening geven (inspreken) over een onderwerp dat op de agenda van de volgende raadsvergadering staat. Je kunt ook zelf een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.

De volgende Praat met de raad is op donderdag 16 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis. Het college geeft deze avond eerst een toelichting op de volgende onderwerpen:

  • bestemmingsplan Kom Berlicum/Middelrode
  • de rol van de WSD binnen het sociaal domein
  • integrale verordening sociaal domein
  • kadernota veiligheidsregio

Inspreken

Wil je inspreken? Meld je dan uiterlijk 36 uur voorafgaand aan de bijeenkomst aan bij de griffie via telefoonnummer (073) 553 11 35 of via e-mail griffie@sint-michielsgestel.nl.

Je kunt onder andere inspreken over de volgende agendapunten:

  • bestemmingsplan Kom Berlicum/Middelrode
  • rol WSD binnen het sociaal domein
  • integrale verordening sociaal domein

Je vindt de volledige agenda van de raadsvergadering van 23 januari op onze website..

De avond begint en eindigt met een informele ontmoeting met de raadsleden.