Inspreken? Voortaan in raadsbijeenkomst ‘Praat met de raad’

Tot eind 2018 was het voor inwoners mogelijk om in te spreken aan het begin van de raads-vergadering. Dat kan niet meer, omdat het inspreken is verplaatst naar ‘Praat met de raad’.

 

Goede start 'Praat met de raad'

De afgelopen maanden hebben tal van inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken in de bijeenkomst ‘Praat met de raad’ en in gesprek te gaan met de raadsleden. Daarbij waren veel inwoners aanwezig, zowel op de publieke tribune als bij de ontmoeting met de raadsleden. Op donderdag 9 mei 2019 vindt ‘Praat met de raad’ voor de 5e keer plaats.

Wil jij je stem laten horen aan de gemeenteraad? Kom dan langs op de maandelijkse raadsbijeenkomst “Praat met de raad”. Hier kun je raadsleden ontmoeten en jouw mening geven.

  • Wanneer: donderdag 9 mei 2019, 20.00 uur Inloop vanaf 19.45 uur.
  • Waar: gemeentehuis Sint-Michielsgestel, raadszaal en hal
  • Voor wie: inwoners, organisaties, raadsleden
tekening van mensen die met elkaar praten

Agenda

A Praat met de raad, 9 mei 2019 A. 20.00 - 21.00 uur: Korte toelichting door het college van B&W:

Insprekers en belangstellenden bij ‘Praat met de raad’, hoeven hierbij niet per se aanwezig te zijn, maar zijn zeer welkom als toehoorder. Het college geeft een korte toelichting aan de gemeenteraad over de volgende onderwerpen:

  • Regionale Energiestrategie (RES) - Definitief plan SCG’18 sportaccommodatie Zegenwerp

B. 21.00 - 22.00 uur: Inspreken over agendapunten van de raadsvergadering van 16 mei 2019

Bekijk de raadsagenda op de website www.sint-michielsgestel.nl De insprekers worden vermeld op de agenda van ‘Praat met de raad’ op de gemeentelijke website.

Inspreken over andere onderwerpen

Voor dit onderdeel heeft zich op dit moment een inspreker aangemeld:

  • Parkeerproblemen ter hoogte van de sportschool aan de Vorweg in Berlicum, door Ad van Zandvoort

De insprekers die zich nog aanmelden worden vermeld op de agenda van ‘Praat met de raad’ op de gemeentelijke website

C. 22.00 - 23.00 uur: Ontmoeting

De avond begint en eindigt met een informele ontmoeting met de raadsleden. Je kunt dan in gesprek met raadsleden onder het genot van een drankje.

Wil je inspreken?

Hiervoor gelden een aantal spelregels:

  • Je meldt je hiervoor zo spoedig mogelijk aan maar uiterlijk 36 uur voorafgaand bij de griffie telefonisch via (073) 553 11 35 of via mail griffie@sint-michielsgestel.nl
  • In 5 minuten vertel je jouw verhaal. Daarna kunnen raadsleden je vragen stellen ter verduidelijking.
  • De bijeenkomst ‘Praat met de raad’ is bedoeld om te beluisteren wat inwoners en organisaties vinden. Er vinden in deze bijeenkomst dus géén discussies en debatten plaats.
  • De bijeenkomst is openbaar. Iedereen die dat wil, kan de sprekers volgen vanaf de publieke tribune.
  • Je kunt gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen. Eventuele presentaties stuur je vooraf aan de griffie.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De agendapunten waarover je kunt inspreken, worden behandeld in de raadsvergadering van 16 mei 2019. Je bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. Indien je inspreekt over een onderwerp dat jij zelf aandraagt, ontvang je op een later moment een terugkoppeling over een eventueel vervolg of behandeling ervan. Op de website vindt je meer informatie en actuele agenda’s.