Kempische heideschapen begrazen natuurgebieden Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel grazen de komende periode schapen. De schapen zullen grazen in natuurgebied Engelenstede en op de heideterreinen rondom de vennen in de bossen aan de Esscheweg. De schapen zorgen er op een natuurvriendelijke manier voor dat onkruid wordt voorkomen en vergrassing wordt tegen gegaan. De begrazing gebeurt met een grote kudde Kempische heideschapen, begeleidt door een herder en zijn werkhond.

Variatie in heidevegetatie

De inzet van schapen op de heide rondom de vennen aan de Esscheweg en de heischrale graslanden van Engelenstede is gericht op het terugdringen van de vergrassing door pijpenstro. Bovendien eten de schapen ook de jonge berken en bramen op wat verbossing van het gebied voorkomt. Daarnaast zorgt de schapenbegrazing voor variatie in leeftijd en structuur van de heideplanten. Hier profiteren typische heidesoorten zoals de levendbarende hagedis, blauwvleugelsprinkhaan en nachtzwaluw van. De begrazing vindt plaats in twee perioden: begin juli en september. In beide perioden grazen de schapen vier dagen. ’s Nachts staan de schapen in een nachtraster van flexibele netten (met stroom).

Honden aangelijnd

Wanneer de schaapskudde graast in het gebied, hangen we informatie op in de gebieden om bezoekers te informeren. Hierop vind je de belangrijkste informatie over de aanwezigheid van de schaapskudde en wat dit betekent voor jou als bezoeker. Het is belangrijk dat je je hond aangelijnd en uit de buurt van de kudde houdt.

Meer informatie?

Bosgroep Zuid Nederland begeleidt de begrazing in opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel. Voor vragen kun je contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via (040) 20 66 360.