Koninklijke Onderscheiding voor Piet Verhagen

Op 11 januari werd de heer P.B.M. (Piet) Verhagen uit Sint-Michielsgestel, geboren op 3 mei 1952, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden door burgemeester Looijen uitgereikt tijdens het nieuwjaarsconcert van de Koninklijk erkende Harmonievereniging Sint-Michaël.

Inzet de heer Verhagen

Sinds 1969 zet de heer Verhagen zich in voor de Koninklijk erkende Harmonievereniging Sint-Michaël. Hij begon zijn lange loopbaan als slagwerker van het harmonieorkest en is sinds 1974 bestuurslid van de vereniging, m.u.v. 1993 tot 1997. Daarnaast houdt hij zich bezig met de PR, organiseert hij al het werk rondom de uitvoering van concerten en evenementen, heeft tussentijds de redactie van het clubblad opgepakt en is een onmisbare stimulerende kracht achter vele activiteiten binnen de vereniging. Hij is onder andere de geestelijke vader én organisator van de promconcerten én van de in de regio zeer gekende toetsingsconcerten. Ook de jeugd heeft de heer Verhagen in zijn hart gesloten. Hij is zeer actief in de werving en opleiding van jeugd voor de harmonie.

In 2008 is de heer Verhagen toegetreden tot het bestuur van carnavalsvereniging de Boomstêmpkes. Zijn taken bestaan vooral uit PR en ondersteuning van de secretaris bij diens afwezigheid. Ook is hij de spreekbuis als de voorzitter afwezig is.

De heer Verhagen is één van de meest actieve en betrokken leden vanaf de oprichting in 1982 en heeft zijn steentje bijgedragen aan de organisatie van het openbaar carnaval in Bokkendonk (= Sint-Michielsgestel). Bij de Boomstêmpkes is hij naast lid van het bestuur, lid van de muziekgroep, de reiscommissie, de muziekcommissie, organisator van de muziekquiz en medeorganisator van “De Zuuperzotte Maandag”.

Vanaf 2014 zet de heer Verhagen zich in voor Gestel Events (GE), een organisatie die de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag organiseert in Sint-Michielsgestel. De heer Verhagen heeft een tomeloze inzet, is een verbinder en heeft een goede motivatie. Hij levert een constructieve bijdrage in de besluitvorming, is voorzitter van de technische commissie binnen GE, onderhoudt contacten met o.a. gemeenteambtenaren (vergunningaanvraag en het regelen van materialen), is contactpersoon tussen GE en verkeersregelaars en harmonie Sint-Michaël en is verantwoordelijk voor locaties.

De heer Verhagen is sinds 2014 actief voor de politieke partij Gestelse Coalitie. Hij is achterbanlid en maakt deel uit van de kandidatenlijst van de partij. Als betrokken burger zet hij zich in voor de belangen van Gestelse clubs en activiteiten binnen het dorp. Hij bereidt zich goed voor en geeft zijn goed onderbouwde mening over politieke kwesties en vraagstukken. Hij faciliteert de achtergrondzaken van de tweemansfractie, woont fractievergaderingen bij, verzamelt en levert input voor politieke dossiers, zet zich in voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie ‘de Meander’ en verspreidt folders.