Last van plaagdieren?

We proberen door middel van preventie de overlast van plaagdieren in jouw omgeving zo veel mogelijk te voorkomen. Heb je overlast van plaagdieren dan kun je gratis informatie en advies inwinnen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Tips

Vandaag geven we je tips hoe je overlast van bijvoorbeeld ratten kunt voorkomen:

  • Chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) zijn niet toegestaan om ratten te bestrijden
  • Maak openingen in woningen en gebouwen dicht tot een maximale opening van 0,5 cm
  • Zorg er voor dat riolen geen gebreken vertonen
  • Houd ruimten en omgeving schoon
  • Onderhoud erven, terreinen en walkanten
  • Voorkom dichte begroeiing tegen gebouwen
  • Berg afval op in goed afgesloten containers
  • Zorg er voor dat voedsel onbereikbaar is voor ratten
  • Voorkom schuilplaatsen
  • Huisdieren (voedsel) in tuinen, fruitbomen of notenbomen (ook fruit en vruchten op de grond) zijn vaak voedselbronnen en daarmee oorzaak van aanwezigheid van ratten

Mocht ondanks het treffen van preventieve maatregelen, bestrijding van ratten noodzakelijk zijn, kan dit het beste gebeuren met behulp van (klap)vallen.

rat