Meedenkavond 18 november over sportpark Heidelust

In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel vinden er op een aantal plekken belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is het voormalige SCI-terrein vrijgekomen door de verplaatsing van de sportvelden. Ontmoetingscentrum De Huif staat leeg door de verhuizing naar de Meander. Basisschool De Bolster heeft meer ruimte nodig en de sporthal aan de Eikenlaan is aan vervanging toe.

Deze en andere ontwikkelingen en initiatieven in de wijk staan niet los van elkaar en dat biedt ook kansen voor de wijk. Daarom wil de gemeente samen met inwoners en samenwerkingspartners overleggen over de bestemming van verschillende locaties in Theereheide.

Sportpark Heidelust

Eén van deze locaties is het voormalige sportpark Heidelust. We gaan graag met inwoners in gesprek over de mogelijke bestemmingen van dit terrein. Bepaalde (technische en financiële) onderdelen staan vast, maar daarbinnen is zeker nog ruimte voor goede ideeën.

Kom en doe ook mee!

Je bent van harte welkom op de:

Meedenkavond voormalig sportpark Heidelust

Maandag 18 november van 19.30 tot 21.30 uur
Adres: Roald Dahl school, Papaverstraat 31

Laat ons weten of je erbij bent

We vinden het fijn als je vooraf laat weten of je erbij kunt zijn. Stuur een mailtje naar: meedenkavond18nov@mijngemeentedichtbij.nl en vermeld daarbij met hoeveel personen je komt.