Meedenken én doen bij de Adviesraad Sociaal Domein

Actief mee praten, denken en doen en samen goed en belangrijk werk verrichten dat er écht toe doet. Dat kan door je aan te sluiten bij De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Sint-Michielsgestel. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die betrekking hebben op alles wat nodig is om volwaardig mee te draaien in de gemeenschap. “We zijn allen zeer betrokken en vinden het interessant om met elkaar te ‘bomen’ en bij te dragen en het  is veel levendiger dan het klinkt”, zo wordt gemeld. 

Een breed pallet aan kennis

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bestaat uit vrijwilligers uit alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel. Zij variëren in leeftijd, kennis en
ervaring. Iets wat, zo vertellen voorzitter Hans van Beelen en lid Marlies van Hal, belangrijk is voor de uitvoering van hun taak. “De huidige leden waren of zijn actief of hebben kennis op divers gebied zoals onderwijs, ouderen- en jeugdzorg. Daardoor is er een breed pallet van kennis, kunde en ervaring in huis. Samen zijn we een goede afspiegeling van de maatschappij. Wij zijn onafhankelijk en adviseren de gemeente gevraagd, maar ook ongevraagd over beleidszaken die mensen in hun directe bestaan raken zoals zorg en welzijn, jeugdbeleid, wonen, werk en inkomen. Alles wat betrekking heeft op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatie- en Jeugdwet.”

Samenkomst ASD

De ASD vergadert regelmatig en bespreekt daar onder andere de ontvangen documenten vanuit de gemeente alsmede de persoonlijke inbreng. “Bepaalde beleidsdocumenten dienen verplicht aan de ASD te worden voorgelegd. Doordat we nauw samenwerken met de ASD-gemeente Boxtel bieden deze verplichte beleidsdocumenten onderwerp van gesprek. Hierdoor krijgen wij inzicht in elkaars werkwijze en kunnen we lering trekken uit hoe de ander hiermee omgaat”, leggen Hans en Marlies uit. Er zijn jaarlijks tien vergaderingen. ASD-leden bepalen aansluitend zelf of en hoeveel tijd zij er verder nog kwijt mee willen zijn. Dat kan door het bezoeken van organisaties, verenigingen, het bijwonen van evenementen, lezingen, seminars en meer.

Deelname aan de ASD

De ASD bestaat momenteel uit 7 leden maar mag uit maximaal 11 mensen bestaan. Daarom is de ASD op zoek naar sociaal bewogen mensen die actief willen meepraten, denken en doen en op die manier bij willen dragen aan een sociaal gemeentelijk beleid. Er is wel een restrictie. Mensen mogen niet bij de gemeente werken of een door de gemeente betaalde organisatie of actief zijn bij een politieke partij. Hans en Marlies
resoluut: “Wij dragen bij door het luisterende oor te zijn voor de behoeften vanuit de gemeenschap en met elkaar goed na te denken en uiteindelijk kritisch mede het beleid te maken en indien nodig bij te sturen.”

Lidmaatschap van de ASD betekent een officiële functie op vrijwillige basis. “Mensen uit de ASD worden voorgedragen en officieel benoemd door het college van B & W. Onze adviezen aan het college en uiteindelijk de gemeenteraad zijn formeel, worden daar besproken en zijn mede bepalend in het te nemen besluit. Ze worden uiteindelijk bijna altijd helemaal overgenomen en uitgevoerd”, melden Hans en Marlies.
Tevreden concluderen ze: “Onze tijd en inzet telt echt mee. Wat we doen draagt bij aan het beleid in de gemeente Sint-Michielsgestel. Onze inzet is werk wat ertoe doet en dat geeft ontzettend veel voldoening. Het is mensenwerk.” Ze nodigen geïnteresseerden van harte uit om aan te sluiten én inwoners die iets signaleren dat onder de aandacht van de ASD moet worden gebracht dat door te geven. Wilt u als toehoorder een vergadering van ASD bijwonen? Of heeft u interesse om als lid aan te sluiten? Mail dan naar: adviesraadsmg@gmail.com. Kijk hier voor voor meer informatie over de adviesraad.