Naam oud-burgemeester blijft op oorlogs­monument

De naam van oud-burgemeester Scheltus blijft vooralsnog op het herdenkingsmonument in de gemeente Sint-Michielsgestel staan. De gemeente volgt hiermee het advies van het NIOD.

Burgemeester Han Looijen: “Artikelen in het Brabants Dagblad over het (oorlogs)verleden van oud-burgemeester Scheltus hebben discussie losgemaakt over zijn naam op het herdenkingsmonument in Sint-Michielsgestel. De vraag was of zijn naam erop kan blijven of eraf moet. Zoals in elke discussie zijn er voorstanders en tegenstanders. Beide met goede en valide argumenten.

NIOD

We hebben respect voor de emoties die spelen in deze zaak en willen daar ook recht aan doen. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft daarom in goed onderling overleg met de gemeente, de stichting die het monument in Sint-Michielsgestel heeft opgericht, de Oorlogsgravenstichting, Nationaal Monument Kamp Vught én het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de zaak voorgelegd aan het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD. Zodat er een goed en zorgvuldig advies kon komen op basis van alle nog beschikbare bronnen.

Het NIOD heeft vervolgens een aantal dingen geconcludeerd. In het gezin Scheltus was volgens het NIOD in ieder geval sprake van NSB-sympathieën, maar onderzoek levert verder geen nieuwe bevindingen op. In het advies van het NIOD gaat het vervolgens met name over het doel van het monument. Als het een monument is voor oorlogsslachtoffers in het algemeen is er volgens het NIOD geen reden om de naam Scheltus te schrappen. Is het een verzetsmonument, dan is die reden er wel.

Volgens de statuten gaat om een monument voor alle slachtoffers ‘hoe dan ook’. Daarom heb ik besloten om de lijn van het NIOD-advies te volgen en de naam van Scheltus vooralsnog op het monument te houden. Mocht er in de toekomst andere belastende informatie boven komen, dan zullen wij opnieuw een afweging maken.

Niet uniek

Overigens is hier geen sprake van een unieke situatie, want ook in Amersfoort hebben ze eerder dit jaar iets soortgelijks aan de hand gehad. Uiteindelijk hebben ze er daar voor gekozen niet de namen op het monument aan te passen, maar de tekst. Daar staat nu: ’Wij herdenken hen die vielen voor de vrijheid'. Bijna hetzelfde wat al jaren op ons Gestelse monument staat.”