Nieuwe inrichting Mercuriusplein

Het Mercuriusplein in Berlicum krijgt een nieuwe inrichting. Als economisch hart van Berlicum heeft het plein een belangrijke functie. Op het plein komt ruimte voor parkeren, verblijven en winkelen. Langs en op het plein komt meer ruimte voor groen.

Bekijk het ontwerp

Met alle opgehaalde opmerkingen en suggesties zijn we aan de slag gegaan om het ontwerp verder uit te werken. Je kunt het plan digitaal inzien op www.pleinciviel.nl/mercuriusplein. Aan de hand van verschillende thema’s, zoals bestratingsmaterialen, het groen en de bomen en parkeren, laten we zien hoe het plein eruit komt te zien.

Heb je vragen of suggesties?

Deze kun je via de website insturen, of mailen naar mercuriusplein@mijngemeentedichtbij.nl. Geef je reactie vóór 29 mei door, dan kunnen wij deze nog in het ontwerp verwerken. Het college van B&W neemt daarna een besluit over het ontwerp.