Nieuws over maatregelen coronavirus

Corona (COVID-19) is op dit moment onderwerp van gesprek in ons land. Op deze pagina vind je het laatste nieuws en meer informatie.

Gedeeltelijke lockdown (14 oktober)

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft gisteren besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees meer