Onkruidbestrijding

Op het moment groeit er veel onkruid in onze plantsoenen en op onze stoepen en parkeervakken. Het ziet er buiten niet uit zoals we graag willen. Onze aannemers maken hun gebruikelijke rondes, maar het lukt niet om de onkruidgroei onder de huidige zeer gunstige groeiomstandigheden onder controle te houden. We zien dat buiten en merken het aan de vragen en meldingen die we over deze onderwerpen ontvangen.

Helaas kunnen we niet meer doen dan we op het moment doen. Onze aannemers hebben te maken met vakanties en een krappe arbeidsmarkt. Als gemeente hebben we te maken met beperkte financiële middelen. We hebben geen mogelijkheden om uw meldingen en klachten over onkruidgroei op verhardingen en in plantsoenen op te lossen.

Wat doen we de komende periode?

In Sint-Michielsgestel borstelen en vegen we de komende week nog een aantal probleemplekken. Vanaf half september starten we met de laatste ronde onkruidbestrijding op verhardingen voor de hele gemeente. We vegen dan ook de hoofd- en wijkroutes. Bij het werk in de plantsoenen leggen we voorlopig de prioriteit op de plaatsen waar de onkruidgroei of groei van struiken de meeste hinder veroorzaakt of voor onveilige situaties zorgt. Een deel van het andere werk blijft liggen

Jij kunt meehelpen!

Bij de onkruidbestrijding op verhardingen blijven we een stukje uit de buurt van gevels, voortuinen, paaltjes en geparkeerde auto’s. Zo voorkomen we dat we onbedoeld schade veroorzaken. Het zou mooi zijn als jij die overhoekjes en strookjes zelf onkruidvrij wilt maken. Zo helpt je mee aan een beter beeld van uw straat! Wij werken al jaren zonder chemische middelen en gaan ervan uit dat jij deze middelen ook niet gebruikt.