Ontwerp Mercuriusplein Berlicum

We gaan het Mercuriusplein in Berlicum opnieuw inrichten. In 2018 hebben inwoners en ondernemers meegedacht over de inrichting van het plein. Landschapsarchitecten Martien van Osch en André Houtman hebben op basis van deze ideeën een ontwerp gemaakt. Het resultaat hiervan werd eind januari al gepresenteerd in Den Durpsherd. De nieuwe inrichting van het plein kost drie miljoen euro.

Een plein met meerdere functies

Eerder werden de kosten geschat op ongeveer 1,5 miljoen euro. Wethouder Ed Mathijssen verklaart het verschil: “Destijds hebben we de kosten berekend op basis van een inrichting zoals die er nu is: een parkeerplaats met een paar bomen. We hebben nu gerekend met een oppervlakte van gevel tot gevel: één hectare. Dat is bijna dubbel zoveel als in de raming van een paar jaar geleden.” De input van inwoners is meegenomen in het nieuwe ontwerp. Daaruit komt naar voren dat er naast ruimte voor parkeren, ook behoefte is aan ruimte voor voetgangers, fietsers en bijvoorbeeld terrassen. “Ik heb altijd gezegd: als we het doen, doen we het goed. Geen halve maatregelen dus, want het plein moet er weer 40 jaar tegen kunnen,” aldus de wethouder.

tekening Ontwerp Mercuriusplein Berlicum

Boven én onder de grond

Het plein krijgt dus ook een verblijfsfunctie. Veel bewoners hebben aangegeven graag een fontein op het plein te zien. Mathijssen: “Daarvoor moeten ook onder de grond voorzieningen gemaakt worden. En ook voor bijvoorbeeld de markt en evenementen moeten voorzieningen aangelegd worden.” Daarnaast zijn er 34 grote bomen en 9 sierbomen op het plein ingetekend. “Die kosten op zichzelf al geld, maar we willen ook graag dat de bomen goed kunnen groeien. Daarvoor moeten we in de grond ook aanpassingen doen.”

Uitvoering start volgend jaar

Een nieuwe inrichting voor het Mercuriusplein stond al in de begroting. Ieder jaar legden we € 100.000 opzij. Daar moet nu jaarlijks € 17.000 bovenop. Het benodigde budget voor de bomen wordt uit het Groenfonds betaald. De gemeenteraad vergadert binnenkort over de extra kosten. In 2020 willen we starten met de uitvoering.

Lees meer over de Hartkamers van Berlicum.