Oproep aan alle inwoners

Het kabinet heeft nieuwe ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerlijk is eerlijk: ze liegen er niet om en het wordt er niet leuker op.

 Maar de realiteit is ook dat het moet. Want het is echt vijf voor twaalf. Geweest. De kaart van Nederland op het coronadashboard van de Rijksoverheid kleurt steeds donkerder. In nog geen twee weken tijd verdubbelde het aantal mensen dat positief getest werd op corona. Ook in onze gemeente zie ik het aantal besmettingen stijgen. Dat kon en kan zo niet langer.

Ik zie en hoor om me heen dat er ook in onze gemeente mensen zijn die nut en noodzaak van de maatregelen in twijfel trekken. Tegen hen wil ik zeggen: lees verderop in deze krant het verhaal van Jacqueline Joppe van de Raad van Bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen. Als je je verkoudheid afdoet met: ‘het is vast hooikoorts’ en vervolgens opa of oma in het verpleegtehuis besmet, dan kan dat betekenen dat binnen de kortste keren de helft van de bewoners komt te overlijden. Daar is geen woord aan overdreven, want dit is in een van de locaties van Zorggroep Elde Maasduinen in de eerste coronagolf echt gebeurd.

Daarom wil ik iedereen oproepen om zich goed aan de nieuwe maatregelen te houden. Voor de zorg, voor onze kwetsbaarste inwoners. Ik realiseer me dat dit offers vraagt en dat er ook in onze gemeente mensen zijn die extreem hard getroffen worden door deze maatregelen. Ook voor hen doe ik een beroep op jou. Hoe sneller wij dit virus weer onder controle krijgen, hoe sneller er ook voor hen weer perspectief komt.

Met klem wil ik je dan ook vragen er samen de schouders onder te zetten en de maatregelen na te leven. Niemand uitgezonderd. Ik ben er van overtuigd dat we in Sint-Michielsgestel het tij kunnen keren. Maar alleen samen.

Hou vol en blijf gezond,

Uw burgemeester Han Looijen