Oproep sportverenigingen: Denk mee met het Sportakkoord

Sport is onmisbaar voor een vitale samenleving. Sport verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar, en daarmee voor een beter evenwicht in de samenleving. Deelnemen aan sport betekent vaak ook: deelnemen aan de maatschappij. Dat vraagt om een sterke sportsector, een visie op de toekomst en goede onderlinge afspraken. Daarom zijn we in Sint-Michielsgestel bezig met het opstellen van een lokaal Sportakkoord. Dat doen we samen met de sportverenigingen. 

Waarom een sportakkoord?

De sport en sportcultuur staan voor nieuwe uitdagingen en tegelijkertijd kansen. Om deze aan te pakken is er een intensieve samenwerking nodig tussen de gemeente, sportclubs, maatschappelijke partners en ondernemers in de sport. Deze samenwerking wordt door het sportakkoord bekrachtigd. Ook maken de partijen in het sportakkoord afspraken om de lokale sport- en beweegambities te kunnen bereiken. Ons gezamenlijke doel: een sterke sportsector in de gemeente Sint-Michielsgestel voor nu én voor later. Met voldoende mogelijkheden voor onze inwoners om in beweging te komen én te blijven. Belangrijke thema’s in ons Sportakkoord: Inclusie & Diversiteit, Sociaal Veilige Sport, Vitale Sportaanbieders, Vaardig in Bewegen en Ruimte voor Sport en Bewegen. 

Tot nu toe

Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB), een belangrijke kennispartner en verbinder, heeft van ons de opdracht gekregen om het Sportakkoord op te stellen. In de eerste fase heeft SSNB een representatieve selectie gemaakt uit al onze sportverenigingen en hen persoonlijk benaderd. Met de input van deze kerngroep ligt er een stevige basis. 

Meedenken of meepraten?

We vinden het belangrijk dat iedere sport- en beweegaanbieder in onze gemeente input kan leveren op het Sportakkoord. Zodat we straks een gedragen plan hebben waarmee sport nog steviger op de kaart komt te staan. Alle ideeën en suggesties zijn welkom. Wil je graag meedenken of meepraten, laat het alstublieft weten aan Edwin Kleiboer, lokaal aanspreekpunt van SSNB via edwin@ek-actief.nl.