Overeenstemming over ontwikkeling aan de Hezelaar

Aan de Hezelaar in Sint-Michielsgestel komt ruimte voor 18-20 vrije sector bouwkavels.
Daarover hebben een pluimveehouder, de verschillende grondeigenaren in het gebied, Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de gemeente Sint-Michielsgestel overeenstemming bereikt. Het pluimveebedrijf dat hier gevestigd is, wordt gesaneerd. De plannen worden verwerkt in een gebiedsvisie en een bestemmingsplan dat eind van het jaar in procedure wordt gebracht.

Constructieve samenwerking

Aanleiding voor de ontwikkelplannen was een aanvraag van de pluimveehouder om uit te breiden, in combinatie met klachten uit de omgeving over stankoverlast. Vier jaar geleden werden hierover de eerste gesprekken gevoerd met de ondernemer, de buurt en het urgentieteam van de provincie. Aan de keukentafel kwamen de plannen voor woningbouw in ruil voor sanering van het bedrijf tot stand. Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling) is trots op het resultaat: “Alle betrokken partijen in het gebied, de betreffende ondernemer én de buurtbewoners,  hebben constructief meegewerkt. En dan zie je dat je samen tot een hele mooie, gedragen oplossing kan komen.”

Maatschappelijke meerwaarde

De bouwkavels van circa 1.000 m2 worden ontwikkeld in de vorm van een buurtschap. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande infrastructuur en groenstructuur van het gebied. Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte: ”Deze locatie aan de Hezelaar geeft goed de Brabantse problematiek van de agrariër weer. Uitbreiden, verplaatsen of toch stoppen? Hier is met inventiviteit, participatie en een bijzondere samenwerking een maatschappelijk knelpunt opgelost. Het sluit perfect aan op onze doelstelling om de leefbaarheid in het buitengebied te verbeteren.”

Vervolg

De plannen zoals die met omwonenden zijn besproken, vormen de basis voor een gebiedsvisie. Hierin worden de kaders voor de ontwikkeling van de Ruimte voor Ruimte bouwkavels opgenomen. De basis hiervoor wordt gevormd door een integrale analyse van alle lagen van de ruimtelijke structuur en de historische ontwikkeling daarvan, zoals de bodem, infrastructuur en bebouwing. Daarnaast moeten er voor het bestemmingsplan allerlei onderzoeken gedaan worden, naar bijvoorbeeld archeologie en ecologie. In het najaar gaat naar verwachting het bestemmingsplan in procedure. Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is, kan het pluimveebedrijf worden leeg gedraaid en uiteindelijk worden gesloopt.

Schetsontwerp Hezelaar