Paddentrek is van start

Elk voorjaar trekken padden van hun overwinteringsgebieden naar hun voortplantingsgebieden. De paddentrek is inmiddels losgebarsten.

Op enkele plekken in de gemeente steken padden in groten getale de weg over. Om slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, worden hier maatregelen getroffen.

Inrijverbod

Op de Kapelbergstraat in Sint-Michielsgestel geldt tijdens de paddentrek een inrijverbod tussen 19:00 uur ’s avonds en 7:00 uur ’s morgens. Bestemmingsverkeer naar het Elde College is toegestaan.

Ook op de Gasthuiskamp in Gemonde geldt tijdens de paddentrek een inrijverbod tussen 19:00 uur ’s avonds en 7:00 uur ’s morgens. Je kunt omrijden via de St. Lambertusweg en de Schijndelsedijk.

Vermijd de genoemde wegen zoveel mogelijk. Als dat niet kan, matig dan je snelheid. Dat is veilig voor de vrijwilligers en geeft ook padden meer kans om veilig over te steken. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

De paddentrek duurt gewoonlijk ongeveer 6 weken. Na afloop worden de borden weer verwijderd en gelden de inrijverboden niet meer.