Persbericht: Gemeente breidt doelgroep energietoeslag uit

De energieprijzen zijn de laatste tijd flink gestegen. Daar heeft iedereen mee te maken. Vooral bij huishoudens met een laag inkomen kan dit voor financiële problemen zorgen. Daarom heeft de gemeente Sint-Michielsgestel haar regels aangepast om meer inwoners te kunnen helpen. De inkomensgrens gaat van 120% naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast kunnen studenten ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Alle aanvragen die al zijn gedaan door inwoners met een inkomen tussen de 120%-130% van de norm, kent de gemeente automatisch toe. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Extra handreiking

De verruiming van de inkomensgrens is een extra handreiking vanuit de gemeente aan haar inwoners. “Het is duidelijk dat steeds meer inwoners in de knel komen met hun energielasten”, aldus wethouder Peter Raaijmakers. “Zoals in ons bestuursakkoord staat vermeld, stellen we niet de systeemwereld maar de mens centraal. Door de bestaande regels te verruimen geven we op een hele concrete manier invulling aan deze visie. We hebben goed geluisterd naar de signalen vanuit de samenleving. En ook onze gemeenteraad heeft opgeroepen om hier proactief mee aan de slag te gaan. Ik ben blij dat we nu in de gelegenheid zijn om meer mensen te ondersteunen.”

Tegemoetkoming studenten

Studenten kunnen ook in aanmerking komen voor energietoeslag. Als aanvullende voorwaarde wordt wel gesteld dat studenten een energiecontract op naam hebben. Dit sluit aan bij het landelijke advies van de minister.

Zelf energietoeslag aanvragen?

Huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm moeten een aanvraag indienen om de energietoeslag te krijgen. Het gaat om inwoners met een laag inkomen of uitkering die:

  • werkzaam zijn in loondienst of als zelfstandige
  • uitkeringsgerechtigde zijn vanuit het UWV
  • AOW hebben met eventueel een klein pensioen
  • Studenten met een energiecontract op naam

Kom je in aanmerking voor de energietoeslag?

Dan kun je een aanvraag doen via Wegwijs. Dat kan nog tot 1 januari 2023 via: www.sint-michielsgestel.nl/contact-met-wegwijs. Of telefonisch via: (073) 553 16 00.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Bijvoorbeeld bij het aanvragen van energietoeslag? Maak dan een afspraak met de vrijwilligers van de FormulierenBrigade. Zij zijn niet verbonden aan de gemeente en helpen je gratis. Een afspraak maken met de FormulierenBrigade kan via Bint Welzijn via telefoonnummer: (073) 551 5432 of via e-mail info@bintwelzijn.nl. Meer informatie is ook te vinden op onze energietoeslag pagina.