Persbericht: Tien lintjes in Sint-Michielsgestel

2x Ridder, 8 x Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen heeft burgemeester Han Looijen 10 inwoners van gemeente Sint-Michielsgestel verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

Acht inwoners werden benoemd tot Lid en twee tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Looijen haalde alle decorandi thuis op met een bus en reikte vervolgens de lintjes uit in de Litserborg in Den Dungen.

Francien van der Burgt – Smits, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1990 is zij verbonden aan basisschool ’t Kiemveld, wat later opging in basisschool de Fonkel. Zij helpt bij de creatieve vakken, bedenkt de opdrachten en begeleidt de leerlingen bij het maken van deze opdrachten. Tijdens het kamp van groep 8 zorgt zij voor alle boodschappen en kookt zij iedere dag voor alle kinderen en begeleiders.

Ook is mevrouw Van der Burgt actief in buurtvereniging Litserstraat. Zij levert een grote bijdrage aan vele activiteiten en zat 10 jaar in het bestuur van de buurtvereniging.

Ook was zij negen jaar vrijwilliger bij bouwdorp Den Dungen en stond zij klaar voor de kinderen met haar creatieve ontwerpen en de benodigde materialen. De organisatie van bouwdorp kon er blindelings op vertrouwen dat alles keurig werd verdeeld en opgeruimd.

Vanaf 2019 is zij vrijwilliger bij de Vincentiusvereniging. Zij helpt met het uitdelen van voedselpakketten en heeft extra aandacht voor de kinderen van cliënten en organiseert  kindermiddagen voor hen.

Petra van de Wal, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij heeft sinds de geboorte, 33 jaar geleden, de grote zorg voor haar dochter Wendy. Waar haar dochter voor corona naar de dagbesteding ging en er thuiszorg aan huis kwam, is zij nu altijd thuis en komt alle zorg op de schouders neer van mevrouw Van de Wal. Naast deze zorg heeft zij nog tijd en energie voor andere vrijwilligerstaken.

Zo heeft mevrouw Van de Wal zich ruim 20 jaar ingezet voor de collecte van Handicap.nl. Zo was zij wijkhoofd, regelde alle bijkomende taken en was zij aanspreekpunt bij vragen.

Jarenlang was zij dagelijks overblijfmoeder op de basisschool. Zij hielp in de mediatheek, begeleidde kinderen met lezen en taal en tijdens schooluitjes.

Ook voor de Luchthappers en KansPlus BO doet zij de administratie en financiën en organiseert zij activiteiten voor beide initiatieven.

Naast dit alles is mevrouw Van de Wal ook mentor van een cliënt bij Cello. Zij regelt de medische taken en bewind voering voor deze cliënt en zij doen leuke dingen samen. Ook gaat zij mee op vakantie met bewoners van Cello. In het team ‘vrije tijd’ helpt zij bij vrijetijdsactiviteiten en ze hielp twee seizoenen bij de vrijwilligersacademie in Den Bosch.

Idette Honselaar-Brouwers, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al 22 jaar verleent zij mantelzorg aan haar ouders en aan haar verstandelijk beperkte zwager. Zij zorgt voor de financiële administratie, het huishouden, voor nieuwe kleding, regelt de communicatie met zorginstanties en gaat mee naar alle doktersbezoeken.

Samen met haar man haalt zij haar zwager elke zondag, alle feestdagen en in de vakanties op om er  leuke dagen van te maken.

Verder helpt zij sinds 2005 in de woonvoorziening van haar zwager als vrijwilliger. En is zij sinds 2004 verbonden aan hockeyclub Berlicum als wedstrijdsecretaris.

Henk van Rijnsoever, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2005 zit hij in het bestuur van wandelsportvereniging Groot Gestel, eerst als bestuurslid en vanaf 2010 als secretaris met alle bijbehorende taken. Hij coördineert de landelijke opschoondag in Sint-Michielsgestel, bedenkt nieuwe wandelingen en is leider van het muziekbandje ‘Ut kumt wel’ van de wandelsportvereniging.

Sinds de oprichting in 2019 is de heer Van Rijnsoever als tuinman en facilitair medewerker betrokken bij Stichting Hospice Parunashia. En vanaf 2013 is hij lid van het onderhoudsteam van Stichting Hartwacht, hij zorgde mede voor de plaatsing van 80 AED’s. En nu zorgt hij er voor dat alle AED’s worden geïnspecteerd en blijven werken.

Verder maakt de heer Van Rijnsoever deel uit van het vrijwillige bouwteam van Bint, voorheen Partis, waar hij met de bouwploeg een hele nieuwe locatie realiseerde en helpt bij het vrijwilligerspunt en in de Klusbrigade.

Sinds 2005 zet de heer Van Rijnsoever zich in voor de Zonnebloem. Hij bezoekt gasten, helpt bij uitstapjes en is 6 jaar secretaris geweest in het bestuur.

Faas Sengers, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al ruim 40 jaar lid van carnavalsvereniging De Meute, waar hij in 1989 begon met het maken van sketches, die later uitgroeiden tot het jaarlijkse evenement ‘D’n Opwermer’ en waar zijn lied ‘De Bokkendonkse Stamboom’ nog steeds wordt gespeeld. Sinds 2015 schrijft en arrangeert hij acts voor het Prinsendiner. Een creatief en muzikaal brein binnen de vereniging, die als muzikaal leider de blaaskapel naar een hoger niveau heeft gebracht.

In de periode 1990-2015 schreef de heer Sengers muziek voor de Kleinkeinder, waar meerdere van zijn liedjes carnavalskrakers werden. En bij de Torentoeters van het Provinciehuis speelde hij niet alleen tuba, maar ook daar schreef hij de liedjes.

Ook is de heer Sengers vanaf 1990 actief bij Gestel Vooruit, het huidige Gestel Events. Betrokken bij activiteiten rondom de intocht van Sinterklaas en ook hier komt de muzikale inbreng van zijn hand. Verder was hij voor Gestel Events betrokken bij de viering van de 75-jarige bevrijding en schreef hij o.a. het arrangement van de Star Sisters. En als laatste schrijft en arrangeert hij al zo’n tien jaar de liedjes voor de Gestelse Toppers.

Bart Pennings, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2000 is hij de financiële spil van de stuurgroep van Golfclub Landgoed Coudewater, met speciale aandacht voor de uitbreiding van de baan en een nieuw clubgebouw. De golfclub waar hij tevens sinds 2014 penningmeester is.

Ook was de heer Pennings lange tijd betrokken bij het parochiebestuur van de Heilige Augustinus in adviserende en financiële functies, zo was hij onder andere penningmeester van het parochiebestuur Sint Norbertus Berlicum-Middelrode, lid van de commissie Haalbaarheid nieuwbouw kerk, adviseur van de fusieparochie, lid van de commissie woonproject op de locatie van de voormalige Norbertuskerk en penningsmeester van de locatieraad geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode.

En naast dit alles vond de heer Pennings de tijd en energie om zich in te zetten als docent bij de Gewestelijke Sociale School, was hij secretaris bij Rijvereniging de Cowboys, was hij lid van de politieke partij Aktie, is hij raadslid geweest, bestuurslid van de Stichting Ruitersport Berlicum en penningsmeester van Stichting Tennissport Berlicum.

Riekie van der Linden – van der Staak, lid in de Orde van Oranje Nassau

Al ruim 25 jaar zet zij zich in voor carnavalsvereniging De Dors(t)vlegels en sinds 2017 is zij Burgemister der Dors(t)vlegels en de rechterhand van het bestuur. En zorgt zij jaarlijks voor de uitreiking van de Zilveren Dorstvlegel.

Verder was mevrouw Van der Linden actief voor de Gestelse Pomp, de Vrienden van Sint Michaël, voetbalvereniging SCI en Tennisvereniging Thadia. En was zij 20 jaar lid en kartrekker voor de sociale activiteiten van de Ondernemersvereniging Sint-Michielsgestel. Zo organiseerde zij activiteiten voor de leden en had zij in het bijzonder oog voor het vergroten van het aantal vrouwelijke leden.

En naast dit alles zorgde mevrouw Van der Linden voor andere dorpsgenoten die in lastige omstandigheden verkeerden. Zo zorgde zij voor beide ouders, ook toen zij naar een verpleeg- en verzorgingshuis gingen en bezocht zij in deze huizen ook andere bewoners.

José Verhagen, lid in de Orde van Oranje Nassau

Naast haar inzet als mantelzorger voor drie familieleden en alles wat zij doet voor carnavalsvereniging de Snorrenclub, is zij vooral te vinden bij korfbalvereniging BMC.

Al vanaf jonge leeftijd begon haar carrière als vrijwilliger bij BMC. Mevrouw Verhagen was fanatiek jeugdtrainster en coach en floot wedstrijden van meerdere teams. In 1992 stapte mevrouw Verhagen in de jeugd technische commissie die werd opgericht. In 2001 richtte zij het kleuterkorfbal op, zo konden kinderen van 4 en 5 jaar kennismaken met het spelen in teamverband en met korfbal in het bijzonder. Ook beheert mevrouw Verhagen al heel wat jaren de kantine en is zij lid van het bestuur voor facilitaire zaken. Mevrouw Verhagen zorgt voor de ledenadministratie, is lid van de sponsorcommissie en van de paasactiecommissie. En zij zorgt voor en repareert de kleding van alle teams.

Wout van Son, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij was lid en secretaris van het bestuur van LTV de Beek. Waar hij vanuit die functie ook voorzitter was van de technische commissie en lid en voorzitter was van de commissie die de Gestelse Tenniskampioenschappen organiseerde.

Later was hij bestuurslid en secretaris bij Golfclub Rosmalen. Daar zette hij zich samen met de andere bestuursleden in voor Stichting Golffaciliteiten Rosmalen en nam hij mede de eerste stappen om te komen tot een nieuwe golfaccommodatie op Landgoed Coudewater. En was hij voorzitter van de golfweekcommissie, waarin 40 leden 7 dagen 3 wedstrijden per dag golfden.

Vanaf 2003 trad de heer Van Son toe tot de Raad van Elf in Bokkendonk en was hij een paar jaar adjudant. Later werd hij bestuurslid van de Fidderoasie en organiseerde hij onder andere mede de jaarlijkse optocht. Na zijn afscheid van het bestuur bleef hij actief als vrijwilliger.

Zo’n tien jaar geleden stapte de heer Van Son als secretaris in het nieuwe bestuur van het toenmalige Ontmoetingscentrum De Huif. Hij nam mede het initiatief voor een verbeterde ondernemingsstrategie en een commerciële aanpak voor de exploitatie.

Toen de gemeente in 2017 besloot een multifunctionele accommodatie te creëren met daarin een ontmoetingscentrum nam de heer Van Son plaats in de structuurgroep en het projectteam waarin hij de belangen van alle gebruikers vertegenwoordigde en waar hij zorgde voor een soepel verlopende overheveling en verhuizing naar de nieuwe accommodatie.

Verder was de heer Van Son vijf jaar lang secretaris bij de Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom.

In 2015 startte een initiatiefgroep met als doel het opzetten van een hospice in Sint-Michielsgestel. Vanaf het begin was de heer Van Son secretaris in de initiatiefgroep en later in het stichtingsbestuur.

Naast al deze activiteiten was hij tijdens zijn werkzame leven aanvoerder van het bedrijfshockeyteam, secretaris van de OR, secretaris van de centrale OR en voorzitter van de bedrijfsledengroep.

Jan van der Steen – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

In 2004 na de tsunami startte hij direct met noodhulp in de ontheemde vissersdorpen in Sri Lanka. In 2006 zette hij de Stichting Kansarmen Sri Lanka op om hiermee in de achtergestelde en ontoegankelijke binnenlanden van Sri Lanka, drinkwateraansluitingen, sanitaire voorzieningen en gezondheidslessen op scholen te realiseren. Tot op heden zijn zo’n 100.000 scholieren, 250 projecten, enkele woongemeenschappen en tehuizen aangesloten en profiteert inmiddels een veelvoud van de voorzieningen. Deze nieuwe voorzieningen hebben gezorgd voor een flinke verbetering van de volksgezondheid, minder schooluitval en het heeft de economische ontwikkeling van de regio bevorderd. Om dit alles te kunnen doen organiseert de heer Van der Steen in Nederland veel acties om geld in te zamelen en geeft hij gastlessen op scholen om de Nederlandse jeugd meer bewust te maken van de wereldwijde waterproblematiek en in het bijzonder die van Sri Lanka.

Door de jaren heen heeft hij gezorgd voor een planmatige vakkennis, training en opleiding, de lokale gemeenschap helpt bij de aanleg van de voorzieningen en zorgt zelf voor het onderhoud. Ook heeft de heer Van der Steen een lokaal fundraisingsysteem opgezet om het zelfvoorzienende karakter van de lokale gemeenschappen verder te vergroten.

De heer Van der Steen ontbreekt op de foto, hij verblijft op dit moment in Sri Lanka.