Piek in meldingen processierups

Het enorme aantal eikenprocessierupsen zorgt voor een piek in het aantal meldingen dat we op dit moment ontvangen. We zijn niet in staat om op alle gemelde locaties de rupsen binnen de gestelde termijnen af te werken. Uiteraard is elke melding belangrijk, maar gezien het aantal meldingen moeten we binnen de beschikbare capaciteit prioriteiten stellen en keuzes maken.

Aanpak

Op dit moment richten we ons vooral op de meldingen rond sportvelden, speelterreinen en scholen, plaatsen waar veel mensen komen en veel risico is op contact met de brandharen van de rupsen. Na deze meldingen werkt onze aannemer verder aan de meldingen op overige locaties in de gemeente. In Sint-Michielsgestel zijn tot vandaag bijna 150 meldingen gedaan. Inmiddels zijn uit 160 bomen op 13 locaties rupsen verwijderd. Er is vooral gewerkt rond de verschillende basisscholen in de gemeente, bij gymnasium Beekvliet en bij enkele speelterreinen.

We zien de rupsen, die eerst vooral over de boomstammen liepen, inmiddels steeds meer in nesten bij elkaar kruipen. Onze verwachting is dat de rupsen na hun verpopping tot vlinder vanaf half juli uitvliegen. Meer info over wat te doen met rupsen, rupsen en gezondheid en natuurlijke bestrijding van rupsen is te vinden op de website van de GGD, www.oakie.info.

Bestrijding

Wij doen er vanaf het begin van het voorjaar al alles aan om de eikenprocessierups te bestrijden. We zijn in mei begonnen met het wegzuigen van de eerste nesten. Nesten in de buurt van kindcentra, sportparken, recreatiegebieden, evenementen en begraafplaatsen hebben de hoogste prioriteit en krijgen altijd voorrang op de rest. Ook na het verwijderen van de nesten kan er op dezelfde locatie weer een nest ontstaan.

Bestrijding

 Overlast kun je melden via Fixi. Je kunt ook bellen met het Servicepunt Openbare Ruimte via telefoonnummer (073) 553 16 44.