Provincie start subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

De provincie is op zoek naar projecten in Noord-Brabant die de energietransitie aantoonbaar versnellen. Hiervoor starten zij vanaf 15 oktober de subsidieregeling ‘Brabant geeft energie’. De subsidieregeling loopt tot 1 december 2021.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Bovendien zien zij graag samenwerkingsverbanden ontstaan, die gezamenlijk een project uitvoeren. Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Bijdrage provincie

De provincie betaalt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum van € 24.999. Het totale bedrag wat beschikbaar is, is € 500.000. Je kunt alleen subsidie aanvragen als het project nog niet eerder aanspraak maakte op een provinciale subsidie. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie.

De subsidie vraag je aan via de stichting Brabant geeft Energie

Hiervoor neem je eerst contact op met deze stichting. Zij geven een inschatting van de kansen en risico’s van het project. Daarnaast geeft stichting Brabant geeft Energie advies over het opstellen van een projectplan. Zij denken graag met je mee en verwerken je kansen en risico’s in een formulier. Met dit formulier dien je jouw aanvraag in bij het subsidieloket.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregeling en de beoordelingscriteria kijk je op de website van de Provincie, www.brabant.nl. Heb je een vraag? Neem dan contact op met Minke van Boekel van stichting Brabant geeft Energie via minke@brabantgeeftenergie.nl.