Provincie verleent subsidie voor nieuw regionaal Biomassaplein

De gemeenten Vught, Best, Sint-Michielsgestel en Boxtel krijgen subsidie voor het ontwikkelen van een ‘Biomassaplein’. De provincie Noord-Brabant kent de subsidie toe in het kader van Landschappen van Allure. Het gaat om een bedrag van € 254.000 dat bedoeld is voor de ontwikkeling van het plein op Vorst B in Boxtel.

Biomassa als grondstof

Het Biomassaplein is een pilot van de vier gemeenten voor het ontwikkelen van duurzame grondstoffen en producten uit snoeihout. Het snoeihout (houtige biomassa) wordt in de regio verzameld om te worden hergebruikt. In de toekomst wordt snoeihout steeds vaker gebruikt als grondstof en steeds minder voor energieopwekking. De deelnemende gemeenten staan allemaal de eigen houtige biomassa af aan het plein. Naast de ontvangen subsidie dragen ook de deelnemende gemeenten bij in de kosten van het plein.

Ontwikkeling pilot

De pilot van het Biomassaplein start met 0,6 ha op Vorst B. De verwachting is dat het groeit naar 2,0 ha. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom dit plein.  

Er wordt op korte termijn een vergunning voor de aanleg van het plein ter inzage gelegd. Het doel is om nog in 2020 met de aanleg en de exploitatie van het plein te beginnen.