Raadsbijeenkomsten tot en met 16 april geannuleerd

Het presidium heeft in verband met de maatregelen rondom het coronavirus besloten om alle raadsactiviteiten tot en met 16 april af te annuleren. Het gaat om raadsvergaderingen, Praat met de Raad, informatierondes en het presidium die niet doorgaan. Er zijn geen onontkoombare raadsbesluiten die vóór deze datum moeten worden genomen.